عصر امروز؛

استقبال رسمي دكتر جهانگيري از نخست وزير عراق

 

معاون اول رييس جمهوري اسلامي ايران از حيدر العبادي نخست وزير عراق به صورت رسمي استقبال كرد.

به گزارش نویدتهران، دكتر اسحاق جهانگيري عصر امروز(سه شنبه) در مجموعه نهاد رياست جمهوري، حيدر العبادي نخست وزير عراق را به طور رسمي مورد استقبال قرار داد.
در اين مراسم پس از نواخته شدن سرود ملي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق، دكتر جهانگيري و حيدرالعبادي از يگان تشريفات سان ديدند و هيات هاي عالي رتبه همراه را به يكديگر معرفي كردند.
معاون اول رييس جمهور كشورمان قرار است تا دقايقي ديگر مذاكرات خصوصي خود را با نخست وزير عراق پيرامون راهكارهاي توسعه مناسبات دوجانبه و مهمترين تحولات منطقه اي و بين المللي آغاز كند.