مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران:

استفاده از ظرفیت ها برای رونق تولید و صادرات

به گزارش نویدتهران،صادق نجفی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه باید با استفاده از ظرفیت های صنایع کوچک اقتصادمان را بزرگتر کنیم گفت: یکی از اولویت های این سازمان توانمند ساختن صنایع کوچک است. وی از تلاش جهت استفاده از ظرفیت حداکثری ۳۱ هزار واحد کوچک صنعتی در چهار سال آینده خبر داد و گفت: در این واحدها اولویتمان را صادرات قرار داده ایم تا این صنایع کوچک بتوانند صادر کننده هم باشند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در همایش تقدیر از صادرکنندگان صنایع کوچک که بعد از ظهر روز چهارشنبه در مرکز نمایشگاه بین المللی برگزار شد گفت: بیش از ۹۰درصد از صنایع ما، صنایع کوچک هستند از این رو باید به این بخش توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: امروز هرکسی که جامعه ایران را دوست دارد باید با مدیریت جهادی و تمام وجود تلاش کند. این همان مساله ای است که مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری به آن اشاره و تاکید کرده اند و راه دیگری جز این نداریم و همه باید برای رونق تولید و صادرات کنار یکدیگر قرار بگیرند و باید تلاش کرد تا مردم را به سمت استفاده از تولید داخل تشویق کرد؛ چرا که در حال حاضر تولیدات با کیفیت و قیمت مناسبی داریم اما یکسری مشکلاتی در این میان وجود دارد مانند حلقه های مفقوده و زنجیره ها که باید با مدیریت صحیح این اتفاق بیفتد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک با بیان اینکه باید اقتصاد را بزرگ کنیم گفت: توان بزرگتر شدن را داریم و این توان بزرگ شدن به کمک صنایع کوچک می تواند اتفاق بیفتد و با کمک یکدیگر می توان این صنایع کوچک را به صنایع بزرگتر تبدیل کرد.

نجفی در ادامه به موضوع صادرات اشاره کرد و گفت: بزرگترین مشکل ما موضوع آموزش و یادگیری است. افراد فعال در این حوزه باید برای یادگیری بیشتر به نمایشگاه ها اعزام شوند و برنامه های متعددی که در بهبود وضعیت صادرات می تواند کمک کند باید اتفاق بیفتد تا در این صورت بتوانند بازار را بشناسند و در آن حضور داشته باشند و این کار امکانپذیر نمی باشد مگر با آموزش.

صادق نجفی در ادامه افزود: اولویت سازمان صنایع کوچک توانمند کردن صنایع کوچک است. وی از تلاش جهت استفاده از ظرفیت حداکثری ۳۱ هزار واحد کوچک صنعتی طی چهار سال آینده خبر داد و گفت: در این ۳۱هزار واحد اولویتمان را صادرات قرار داده ایم که بتوانیم با همکاری و هماهنگی معاونت تولید و صادراتی این صنایع کوچک بتوانند صادر کننده هم باشند.

وی گفت: اگر بتوانیم ۳۰ درصد از تولیدات صنایع کوچک را در کشور صادر کنیم به رقمی معادل ۱۷ میلیارد دلار که در این بخش پیش بینی کرده ایم برسیم در این صورت بخش زیادی از صادرات ما از این طریق اتفاق می افتد.