مدیرعامل سازمان بیمه سلامت؛

استفاده از توان انجمن‌های علمی پزشکی

به گزارش نویدتهران،مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: استفاده از توان انجمن‌های علمی پزشکی در سازمان بیمه سلامت جدی گرفته شده است.‏
مهندس طاهر موهبتی در نشست خبری درباره عملکرد سال ‏گذشته سازمان بیمه سلامت گفت: سال گذشته حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان هزینه سازمان بیمه سلامت برای بیمه شدگان انجام شد. ‏حدود ۱۹۰ میلیون بار مراجعه در کلیه صندوق‌ها به مراکز سرپایی و بستری در سراسر کشور اتفاق افتاد. مراجعات در بخش بستری ۴ میلیون ‏و ۳۰۰ هزار و در بستری موقت ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار و بقیه مراجعه‌ها سرپایی بود.

وی با بیان این که بیشترین بار مراجعه به داروخانه‌ها اتفاق افتاد ‏که ۳۶ درصد بار مراجعه را تشکیل می‌دهد و ۲۳ درصد مربوط به پزشکان متخصص و فوق تخصص است، افزود: پزشکان عمومی ۲۰ ‏درصد بار مراجعه سازمان بیمه سلامت را به خود اختصاص دادند و کمترین بار مراجعه نیز به حوزه توان‌بخشی مربوط می‌شود.‏
مهندس موهبتی افزود: ۴۹ درصد هزینه‌ها مربوط به بخش بستری و ۱ درصد بستری موقت است. در داروخانه‌ها در حوزه سرپایی، ۱۴ درصد ‏هزینه‌ها انجام شده است. سنگینی سهم هزینه‌های دارو در سبد هزینه‌ها بسیار زیاد است و اگر با تجهیزات پزشکی جمع شود، حدود ۳۵ ‏درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود.‏

وی ادامه داد: سازمان بیمه سلامت در زمان تشکیل ۶ میلیون بیمه شده را تحت پوشش داشت و امروز بیش از ۴۰ میلیون بیمه شده ‏را تحت پوشش ۵ صندوق خود دارد.‏

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره پرداخت‌های جدید این سازمان به دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: روز گذشته ۹۰۰ میلیارد ‏تومان در بخش خرید درمان و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز در بخش سطح یک به استان‌ها اختصاص یافت که بتوانیم ماه پنجم سال ۹۷ را به ‏دانشگاه‌ها پرداخت کنیم. ۷۰ درصد از مرداد و ۳۰ درصد باقیمانده از خرداد نیز پرداخت شد.‏

مهندس موهبتی افزود: دو هفته پیش ۳ هزار میلیارد تومان اسناد اوراق خزانه پرداخت شد. از ۷ هزار و ‏‏۴۹۰ میلیارد تومان بدهی، در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان باقی مانده و بدهی ما به داروخانه‌ها به جز اسفند ماه ‏‏۹۶ کاملا پرداخت شده است.‏
وی با اشاره به همکاری‌های وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در زمینه مدیریت هزینه‌ها در سال ۹۶ اتفاقات ‏خوبی افتاد و پیش‌بینی رسمی هیات مدیره مبنی بر بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و کسری بود. زیان انباشته سال گذشته ‏با چاپ اسناد اوراق خزانه به ۷ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان محدود شد.‏

وی در ادامه این نشست خبری با اشاره به کنترل هم‌پوشانی‌های بیمه‌ای در هنگام تمدید قرارداد بیمه، گفت: البته هنوز ادغام اطلاعات ‏به صورت کامل انجام نشده، اما رفع هم‌پوشانی در حال حاضر انجام می‌شود و اقدام بسیار مناسبی است که به کمک رسانه‌ها انجام شد.‏
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: تلاش ما برای مدیریت منابع بدون آسیب رساندن به گیرنده خدمت انجام شد.‏
مهندس موهبتی با بیان این‌که بیمه همگانی سلامت با کمک رسانه‌ها هدفمند شد، اظهار کرد: الکترونیکی شدن خدمات یکی از اولویت‌های ‏سازمان بیمه سلامت است و سامانه پردازش الکترونیکی اسناد طی یک ماه و نیم آینده نهایی می‌شود.‏‎ ‎در اصفهان اعلام کردیم اگر ‏اطلاعات به صورت الکترونیک ارائه شود، ۹۰ درصد پرداختی در همان ماه انجام می‌شود.‏
وی ادامه داد: استفاده از توان انجمن‌های علمی پزشکی نیز در سازمان بیمه سلامت جدی گرفته شده است. سامانه تعیین خدمت نیز از ‏ابتدای مهر ماه اجرایی می‌شود. به طور مثال اگر یک فرد در مدت بارداری ۳ بار سونوگرافی کند، این سامانه دیگر جلوی این کار را ‏می‌گیرد، مگر این‌که به تایید یک پزشک معتمد برسد. در نتیجه به سراغ انجمن‌های علمی پزشکی رفتیم و در حال تنظیم تفاهم‌نامه‌ای با ‏انجمن‌ها برای همکاری بیشتر هستیم.‏
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به ارائه کارنامه به پزشکان گفت: هر سه ماه یک بار این کارنامه به پزشکان ارائه می‌شود و ‏باید حرکت بعدی به این سمت برود که تجویزها به سمت طبیعی‌تر شدن و بر اساس استانداردهای بین المللی باشد. برای این منظور نیز ‏با انجمن‌های علمی پزشکی صحبت‌هایی انجام شده است.‏
مهندس موهبتی تاکید کرد: قوانین مجلس در برنامه ششم توسعه با وجود تنش‌هایی که وجود داشت در سازمان بیمه سلامت اجرایی شد. ‏استحقاق سنجی، راهنماهای بالینی، خرید راهبردی نیز در سازمان بیمه سلامت در حال انجام است.‏
وی با بیان این‌که یکی از اولویت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال حاضر بحث مدیریت منابع است، اظهار کرد: امیدوارم علاوه ‏بر مدیریت منابع، بدهی‌های باقی مانده را نیز پرداخت کنیم.‏
رییس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت در پایان گفت: ایجاد مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت نیز یکی دیگر از اتفاقات بسیار مناسب بود ‏که منجر به اصلاحاتی در سازمان بیمه‌ای خواهد شد. به این مرکز ماموریت داده شد که مدل امروزی نظام تامین منابع مالی حوزه ‏سلامت را مبتنی بر پوشش همگانی ارائه کند که طی چند ماه روی آن مطالعه و در هفته گذشته نهایی شد.‏