علی اعطا تاکید کرد؛

استعفای شهردارتهران را نمى توانم تاييد يا تكذيب كنم

به گزارش نویدتهران،سخنگوی شورای شهر تهران برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای شهر تهران با موضوع بررسی استعفای نجفی را تکذیب کرد

علی اعطا ؛سخنگوی شورا در توضیح جلسه امروز اعضای شورا، گفت:‌ جلسه امروز اعضای شورای شهر جلسه هم اندیشی برای جمع بندی عملکرد و پایان سال است. من به عنوان عضو شورا در حال حاضر از موضوع استعفا مطلع نیستم و نمی توانم تایید یا تکذیب کنم ولی اگر این موضوع صحت داشته باشد حتما به اطلاع شهروندان خواهیم رساند.