سید حسن نصرالله:

استعفای سعد الحریری تصمیم عربستان بود

دبیر کل حزب الله لبنان گفت اعلام استعفای سعد الحریری در عربستان سعودی و سخنانی که در بیانیه وی وجود داشت بیانگر آن است که وی بیانیه عربستان را قرائت کرد.
به گزارش نویدتهران و به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین؛ سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی در واکنش به استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان، گفت: سعد الحریری به عربستان سعودی فراخوانده شد و همه به این مسئله واقف هستند.
وی افزود: سعد الحریری پس از سفر نخست خود به عربستان سعودی گفت که این کشور از روند گفتگو و باقی ماندن دولت کنونی در لبنان حمایت می کند. سعد الحریری پس از سفر نخست خود به عربستان به شدت خوشحال بود و از کمک های جدید به لبنان و برگزاری انتخابات در کشور سخن گفته بود.
دبیر کل حزب الله لبنان افزود: تا این لحظه هیچ طرفی نمی داند که پس از سفر دوم سعد الحریری به عربستان سعودی چه حادثه ای رخ داده که در نهایت به استعفای وی منجر شده است. استعفای سعد الحریری تصمیمی سعودی بوده و مجبور به استعفا شده است. اعلام استعفای وی در عربستان سعودی و سخنانی که در بیانیه وی وجود داشت بیانگر آن است که سعد الحریری بیانیه عربستان را قرائت کرد.

سید حسن نصرالله در ادامه خاطر نشان کرد: استعفای سعد الحریری، رئیس جمهور، رئیس مجلس و جریان مستقبل را غافلگیر کرده است. ما خواهان استعفای سعد الحریری نبودیم. موضوعاتی درباره شکل استعفا دادن مطرح بوده که به حاکمیت و عزت و کرامت لبنان و همین خود سعد الحریری مرتبط است.
سید حسن نصرالله ادامه داد: شکل استعفای وی بیانگر دخالت عربستان سعودی در امور لبنان است. در صورتی که بخواهیم به محتوای سیاسی این استعفا پاسخ بدهیم باید به صورت مستقیم عربستان سعودی و نه سعد الحریری را مخاطب قرار دهیم. ما با همه طرف ها در لبنان ارتباط داریم و تا کنون هیچ طرفی به دلیل واقعی این استعفا واقف نیست. همه می دانند مجبور کردن نخست وزیر لبنان به استعفا بر اساس مسائل داخلی لبنان نیست.

دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه، گفت: باید دلیل این استعفا را در عربستان سعودی و نه لبنان بررسی کنیم. این پرسش مطرح است که آیا جنگ قدرت در عربستان سعودی وجود دارد.
وی اضافه کرد: آیا این استعفا به دلیل نارضایتی عربستان سعودی از سعد الحریری است و عربستان سعودی می خواهد فردی دیگری در لبنان نخست وزیر شود که همه خواسته های ریاض را مو به مو اجرا کند. باید منتظر بمانیم تا ببینیم به چه دلیل عربستان سعودی سعد الحریری را مجبور به استعفا کرده است. در حال حاضر پرسش هایی درباره مکان حضور سعد الحریری مطرح است.
سید حسن نصرالله افزود: آیا سعد الحریری را بازداشت کرده است و آیا به وی اجازه بازگشت به لبنان را می دهند. این سوالات به دلیل بازداشت هایی که در عربستان سعودی صورت گرفته است، مشروع است. این پرسش مطرح است که آیا می توان استعفای سعد الحریری را در چارچوب جنگ ها و درگیری های عربستان سعودی در منطقه بررسی کرد یا خیر. ما خواهان آرامش و صبر و تانی هستیم تا دلایل واقعی استعفای سعد الحریری روشن شود.

وی تاکید کرد: از همه طرف ها می خواهیم به پیش بینی ها توجه نداشته باشند. ما بر حفظ صلح و آرامش در لبنان تاکید داریم و به همه لبنانی ها می گوییم که جای هیچ نوع نگرانی در لبنان وجود ندارد. تلاش برای ایجاد تنش های سیاسی در کشور هیچ فایده ای ندارد و به اوضاع کشور به ویژه وضع اقتصادی لبنان ضربه می زند. ما از همه طرف ها می خواهیم به دنبال به خیابان کشاندن طرفداران خود نباشند.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت: از همه طرف ها می خواهیم به دنبال بازگشت به فضای سابق تنش های فرقه ای و مذهبی بازنگردند. همچنین از همه طرف ها می خواهیم کانال های گفتگو را با همه طرف ها باز باقی بگذارند. رئیس جمهور میشل عون از لحظه نخست استعفای سعد الحریری با همه طرف ها گفتگو کرده است. رایزنی ها و گفتگوها با همه طرف ها ادامه دارد تا سعد الحریری روز پنج شنبه، اگر به وی اجازه بدهند، به کشور بازگردد.

وی افزود: تلاش های سیاسی برای حل مشکلات کشور، لبنان را وارد دوره آرامش و ثبات کرده است و بازگشت به وضع گذشته به سود هیچ طرفی نیست.