سامانى سخنگوى وزارت كشور اعلام كرد:‬⁩‬

استعفای اعضای ⁧‫شورای شهر براى نامزدی در انتخابات مجلس بايد تا ۱۶خرداد به تصویب شورای شهر برسد

به گزارش نویدتهران، سيد سلمان سامانى سخنگوى وزارت كشور در صفحه شخصى خود در رابطه با لزوم استعفاى اعضاى شوراهاى اسلامى شهر براى شركت در يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى نوشت:‫⁩‬

اعضای ⁧‫شورای شهر‬⁩ اگر قصد نامزدی در انتخابات مجلس در هر یک از حوزه های انتخابیه سراسر کشور را دارند باید تا ۱۶خرداد ⁧‫استعفاء‬⁩ آنها به تصویب شورای اسلامى شهرشان رسیده باشد