نجفی در حاشیه بازدید از نوروزگاه بلوار کشاورز؛

استعفایم را پس نگرفته ام

به گزارش نویدتهران،درباره اخبار منتشر شده مبنی بر پس گرفتن استعفای وی، گفت: از جانب من چیزی پس گرفته نشده است؛ من استعفای خود را به رئیس محترم شورای شهر داده ام.
محمد علی نجفی در حاشیه بازدید از نوروزگاه بلوار کشاورز طی سخنانی در جمع خبرنگاران درباره اخبار منتشر شده مبنی بر پس گرفتن استعفای وی، گفت: از جانب من چیزی پس گرفته نشده است؛ من استعفای خود را به رئیس محترم شورای شهر داده ام.
شهردار تهران ادامه داد: قرار است شورای شهر در روز 19 فروردین ماه جلسه ای تشکیل دهند و روی آن بحث کنند؛ من هم دلایل خود را در آن جلسه خدمت اعضای شورای شهر عرض خواهم کرد.