سردار مسعود رضواني خبر داد:

استرداد يکي از عوامل اصلي پرونده فساد نفتي به کشور

مسعود رضوانيرئيس پليس بين الملل ناجا از دستگيري و استرداد يکي از عوامل اصلي پرونده فساد نفتي به کشور خبر داد و گفت : فرد مذکور در يکي از کشورهاي آمريکاي مرکزي رديابي دستگير و به مقامات قضائي کشور تحويل داده شد.

سردار «مسعود رضواني» از شناسايي و دستگيري يکي از عوامل اصلي پرونده بزرگ فساد نفتي خبر داد و گفت: پيرو اعلام و درخواست مقامات قضائي از پليس بين الملل در خصوص رديابي و استرداد يکي از عوامل اصلي پرونده بزرگ فساد نفتي، موضوع در دستور کار اين پليس قرار گرفت.
به گزارش نوید تهران وبه نقل ازپلیس،وي افزود: پيرو پيگيري ها و اقدامات صورت گرفته در ابتدا اين فرد در شرق آسيا (مالزي) رديابي، شناسايي و دستگير اما متأسفانه با تباني هاي صورت گرفته مجددا متواري شد.
رئيس پليس بين الملل ادامه داد: در ادامه فرآيند رديابي، فرد مذکور در يکي از کشورهاي آمريکاي مرکزي رديابي و شناسايي و با همکاري پليس اين کشور دستگير شد.
اين مقام انتظامي خاطر نشان کرد: براساس تعاملات پليسي توانستيم متهم را به داخل کشور بازگردانده و تحويل مقامات قضائي بدهيم، سحرگاه روز گذشته اين فرد که از عوامل اصلي پرونده فساد نفتي بود، به مقامات قضائي تحويل داده شد.
وي با بيان اينکه پليس بين الملل مجرمان متواري را رها نخواهد کرد، بيان کرد: اين پليس مجرمان و متهمان فراري را با پيگيري هاي مجدانه به کشور باز مي گرداند و تحويل مقامات قضائي مي دهد.
رئيس پليس بين الملل ناجا همچنين به يکي ديگر از عمليات هاي اين پليس طي هفته گذشته اشاره کرد و گفت: هفته گذشته نيز يک مجرم ميلياردي از کشور آذربايجان به کشور استرداد شد.