سامانی سخنگوی وزارت کشور خبر داد:

استان هاى تهران، اصفهان، فارس و كرمان به عنوان استان هاى معين استان خوزستان تعیین شدند

به گزارش نویدتهران، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از تعیین استان هاى تهران، اصفهان، فارس و كرمان با حکم وزیر کشور به عنوان استان هاى معين استان خوزستان خبر داد.

وی در ادامه افزود: نظر به حجم و گستردگی خسارات وارده به استان‌های متاثر از سیل و بلاخص استان خوزستان و استمرار وضعیت فوق العاده به منظور امداد رسانی فوری و مستمر ۴ استان ملزم شدند جلسه هماهنگی ستاد مدیریت بحران را بدون فوت وقت برگزار کنند.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: ۴ استان تهران، اصفهان، فارس و كرمان در روز جاری نسبت به گسیل و ارسال امکانات، تجهیزات، ماشین آلات، مواد غذایی و مایحتاج عمومی و در صورت لزوم اعزام افراد متخصص به استان خوزستان اقدام می کنند.

سامانی همچنین از تعیین استان هاى خراسان رضوى و شمالى بعنوان استان هاى معين استان گلستان خبر داد و گفت: اين استان ها هم تمام امکانات خود را به گلستان منتقل خواهد کرد و همچنین قرار شده است با هماهنگی لازم اقدام فنى در قسمت بیرونی شهرها به منظور جلوگيرى از ورود آب انجام دهند.