به بزرگی ۳.۵ ریشتر؛

استان لرستان لرزید

به گزارش نویدتهران، زلزله ای به بزرگی۳.۵ ریشتر استان لرستان را لرزاند.
گزارش اوليه زلزله

بزرگي ۳.۵

استان لرستان
چهارشنبه، ۳ خرداد ۱۳۹۶ در ۰۴:۴۸:۰۷

تاريخ وقوع زلزله:
چهارشنبه، ۳ خرداد ۱۳۹۶ در ۰۴:۴۸:۰۷
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۷-۰۵-۲۴ ۰۰:۱۸:۰۷
(UTC)

بزرگي زلزله:
۳.۵

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۳.۸۸ شمالي و ۴۸.۶۵ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان لرستان

فاصله‌ها:
۱۰ كيلومتري بروجرد، لرستان
۱۵ كيلومتري اشترينان، لرستان
۲۷ كيلومتري چغلوندي، لرستان