براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور؛

اسامی ۴۳۴ نفر از جان باختگان زلزله استان کرمانشاه اعلام شد

به گزارش نویدتهران،پزشکی قانونی کرمانشاه اسامی ۴۳۴ نفر از جانباختگان زلزله در این استان را منتشر کرد.
پزشکی قانونی اسامی ۴۳۴ نفر از جانباختگان زلزله در ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب، ازگله، شهر کرمانشاه، اسلام آباد غرب،کرند و قصر شیرین را اعلام کرد.

تعداد جوازهای دفن صادر شده توسط اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه به ۴۳۶ نفر رسیده که ۲ نفر از این اجساد، مجهول الهویه هستند.

از این تعداد اسامی ۴۳۴ نفر آن ها به شرح زیر است:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر جنسیت شهر
۱ خداکرم ده بالایی محمدباقر مذکر ازگله
۲ رشید صوفی   مذکر ازگله
۳ مانی صوفی رشید مذکر ازگله
۴ عطیه رسولیان   مونث ازگله
۵ امیر یوسفی   مذکر ازگله
۶ عبداله محمودی فتاح مذکر ازگله
۷ ژوان صالحی فاضل مونث تازه آباد
۸ خورشید احمدی محمود مونث ثلاث باباجانی
۹ خاتون فیضی فرج مونث ثلاث باباجانی
۱۰ مهیار بدری غریب مونث ثلاث باباجانی
۱۱ پوریا ملکی بهرام مذکر ثلاث باباجانی
۱۲ تارا رضایی عابد مونث ثلاث باباجانی
۱۳ فلاح میری   مذکر ثلاث باباجانی
۱۴ خاصیه مرادی رحیم مونث ثلاث باباجانی
۱۵ عزیز مریدی مصطفی مذکر ثلاث باباجانی
۱۶ حسن امامی   مذکر ثلاث باباجانی
۱۷ کافیه احمدی علی مونث ثلاث باباجانی
۱۸ کافیه امیرخانی پور علی مونث ثلاث باباجانی
۱۹ ولی محمودی علی مذکر ثلاث باباجانی
۲۰ سیدتوران البتکین سیدصیفور مونث سرپلذهاب
۲۱ پرنیا البتکین سیاوش مونث سرپلذهاب
۲۲ پیمان شکری   مذکر سرپلذهاب
۲۳ هما رضایی رضا مونث سرپلذهاب
۲۴ زینب فرضی اله نظر مونث سرپلذهاب
۲۵ مانیسا ویسی منصور مونث سرپلذهاب
۲۶ فریدون سلطانی یداله مذکر سرپلذهاب
۲۷ ابراهیم رمضانی میراحمدی محمدرشید مذکر سرپلذهاب
۲۸ حدیث کرمی اشرف مونث سرپلذهاب
۲۹ اکبر دامن خورشید حیدر مذکر سرپلذهاب
۳۰ فریده اسماعیلی امان اله مونث سرپلذهاب
۳۱ اکبر سنجابی حسین مذکر سرپلذهاب
۳۲ جبرئیل جامع عبداله مذکر سرپلذهاب
۳۳ انور یوسفی محمد مذکر سرپلذهاب
۳۴ محمدمتین رحمتی نظرآبادی حسین مذکر سرپلذهاب
۳۵ خاور ویسی   مونث سرپلذهاب
۳۶ سمیرا پورمحمدی اسد مونث سرپلذهاب
۳۷ سیدقاسم ساداتی سیدصفر مذکر سرپلذهاب
۳۸ منظر یاری قره بلاغی رستم مونث سرپلذهاب
۳۹ والیه مرادی طاهر مونث سرپلذهاب
۴۰ معصومه فتاحی خسرو مونث سرپلذهاب
۴۱ گلاویژ حسینی قادری حاتم مونث سرپلذهاب
۴۲ بهزاد صادقی ده ابراهیمی حبیب مذکر سرپلذهاب
۴۳ مبینا رضایی علی میت مونث سرپلذهاب
۴۴ ثریا محمدی امیر مونث سرپلذهاب
۴۵ بردیا باقری مجتبی مذکر سرپلذهاب
۴۶ آنا میرزایی داوود بخش مونث سرپلذهاب
۴۷ فاضل غلامی محمد مذکر سرپلذهاب
۴۸ سیدسپهر حسینی سیدگودرز مذکر سرپلذهاب
۴۹ سیدکوثر حسینی سیدگودرز مونث سرپلذهاب
۵۰ نرگس زارع عبداله مونث سرپلذهاب
۵۱ کاظم بهرامی مقدس   مذکر سرپلذهاب
۵۲ معصومه حیدری   مونث سرپلذهاب
۵۳ کیومرث باقری   مذکر سرپلذهاب
۵۴ آقامیر نادری   مذکر سرپلذهاب
۵۵ کیومرث بنخشت احمد مذکر سرپلذهاب
۵۶ دولت امیری علیمراد مونث سرپلذهاب
۵۷ سهیل عطایی ظفر مذکر سرپلذهاب
۵۸ شاهین نجفی امیر مذکر سرپلذهاب
۵۹ آیلین مرادی مسلم مونث سرپلذهاب
۶۰ ظفر عطایی عبداله مذکر سرپلذهاب
۶۱ فریده رضایی علی حسن مونث سرپلذهاب
۶۲ محمدرضا اسماعیلی پیمان مذکر سرپلذهاب
۶۳ عبدالحسین احسان اسداله مذکر سرپلذهاب
۶۴ صمد دارابی سیاوش مذکر سرپلذهاب
۶۵ محمدطاها دارابی صمد مذکر سرپلذهاب
۶۶ محمدیاسین دارابی صمد مذکر سرپلذهاب
۶۷ محمد کرمی رمضان مذکر سرپلذهاب
۶۸ عباس دارابی حیات مذکر سرپلذهاب
۶۹ آرین محمودی سیروس مذکر سرپلذهاب
۷۰ سیف علی قدمی ولی مذکر سرپلذهاب
۷۱ لیدا شاهماری بهمن مونث سرپلذهاب
۷۲ فاطمه محمودی عبدالعزیز مونث سرپلذهاب
۷۳ طاوس منصوری شیرزاد مونث سرپلذهاب
۷۴ ریحان محمدی احمد مونث سرپلذهاب
۷۵ ژیلا ناصری نژاد انور مونث سرپلذهاب
۷۶ علی اشرف کرم زاده سلمان مذکر سرپلذهاب
۷۷ علی اکبر بحرک ادمان مذکر سرپلذهاب
۷۸ سلمان بحرک ادمان مذکر سرپلذهاب
۷۹ یداله بساط زاده شیرخان مذکر سرپلذهاب
۸۰ مازیار مرادبیگی رضا مذکر سرپلذهاب
۸۱ لیلا مرادبیگی مازیار مونث سرپلذهاب
۸۲ فرحناز مرادی صمد مونث سرپلذهاب
۸۳ مبین یاری جهانبخش مذکر سرپلذهاب
۸۴ مینا یاری جهانبخش مونث سرپلذهاب
۸۵ الهام خوشگفتار رضا مونث سرپلذهاب
۸۶ یسنا مرادی کرم رضا مونث سرپلذهاب
۸۷ عبدالحسین احسانی اسداله مذکر سرپلذهاب
۸۸ محمد گودرزی   مذکر سرپلذهاب
۸۹ آرمین امین زاده مجید مذکر سرپلذهاب
۹۰ محمد مصطفایی معارف مذکر سرپلذهاب
۹۱ خرامان رستمی علی مونث سرپلذهاب
۹۲ لیلا کمانگر صفیار مونث سرپلذهاب
۹۳ طوطی الماسی گلمراد مونث سرپلذهاب
۹۴ شهاب محمدی سیاوش مذکر سرپلذهاب
۹۵ گل اندام محمدی حسن مونث سرپلذهاب
۹۶ آمینه گوهرمهر کرم مونث سرپلذهاب
۹۷ زرین تاج احمدی عبدالعزیز مونث سرپلذهاب
۹۸ جلال الیاسی برزلاق علی حسن مذکر سرپلذهاب
۹۹ فرهاد الیاسی برزلاق علی حسن مذکر سرپلذهاب
۱۰۰ احترام رستمی علی زمان مونث سرپلذهاب
۱۰۱ زینب محمدی رضاحسین مونث سرپلذهاب
۱۰۲ بنیامین صادقی مهران مذکر سرپلذهاب
۱۰۳ فاطمه شریف نیا ابراهیم مونث سرپلذهاب
۱۰۴ شایان شریف نیا احمد مذکر سرپلذهاب
۱۰۵ پدرام امینی اسماعیل مذکر سرپلذهاب
۱۰۶ جهانبخش کرمی رستم مذکر سرپلذهاب
۱۰۷ کریم آزادی خسرو مذکر سرپلذهاب
۱۰۸ عزیزاله ویسی حمید مذکر سرپلذهاب
۱۰۹ شیرین کرمی رمضان مونث سرپلذهاب
۱۱۰ آرمان کرمی رمضان مذکر سرپلذهاب
۱۱۱ کاوه مرادی مصطفی مذکر سرپلذهاب
۱۱۲ آرسام مرادی کاوه مذکر سرپلذهاب
۱۱۳ فرحناز عبدلی حسین مونث سرپلذهاب
۱۱۴ کورش الماسی صوف مذکر سرپلذهاب
۱۱۵ آرش الماسی کورش مذکر سرپلذهاب
۱۱۶ نوید الیاسی حسن مذکر سرپلذهاب
۱۱۷ حدیقه الیاسی   مونث سرپلذهاب
۱۱۸ قباد اکبری فرج مذکر سرپلذهاب
۱۱۹ قمر فلاح اکبر مونث سرپلذهاب
۱۲۰ علی محمد رضایی   مذکر سرپلذهاب
۱۲۱ خزاله خدایاری بابا مونث سرپلذهاب
۱۲۲ پرستو آزادی کریم مونث سرپلذهاب
۱۲۳ آران آزادی کریم مونث سرپلذهاب
۱۲۴ اختر چراغی مراد مونث سرپلذهاب
۱۲۵ خاور صیدی صیداحمد مونث سرپلذهاب
۱۲۶ حسن مرادی محمد مذکر سرپلذهاب
۱۲۷ جبار مرادبیگی   مذکر سرپلذهاب
۱۲۸ طوبی منصوری شمس اله مونث سرپلذهاب
۱۲۹ کیان مرادبیگی کامران مذکر سرپلذهاب
۱۳۰ یزدان محمدی تپه لکی محمد مذکر سرپلذهاب
۱۳۱ رسول محمدی تپه لکی محمد مذکر سرپلذهاب
۱۳۲ تینا ناصری عبداله مونث سرپلذهاب
۱۳۳ آقامراد اقدم کاکامراد مذکر سرپلذهاب
۱۳۴ مازیار اخگر   مذکر سرپلذهاب
۱۳۵ چیمن اخگر بابامراد مونث سرپلذهاب
۱۳۶ افسانه اخترشناس بهرام مونث سرپلذهاب
۱۳۷ هیوا مرادیان سهراب مونث سرپلذهاب
۱۳۸ فاطمه خوشگفتار رضا مونث سرپلذهاب
۱۳۹ نزاکت بهرامی علیمراد مونث سرپلذهاب
۱۴۰ فاطمه اخگر علی اکبر مونث سرپلذهاب
۱۴۱ مینا پاکرو بابا مونث سرپلذهاب
۱۴۲ جواد مرادبیگی جهانبخش مذکر سرپلذهاب
۱۴۳ رانا ویسی علی جان مونث سرپلذهاب
۱۴۴ سجاد فلاح قنبر مذکر سرپلذهاب
۱۴۵ پروین عباسی احمد مونث سرپلذهاب
۱۴۶ حوری زاد رستمی لطیف مونث سرپلذهاب
۱۴۷ آرشام امینی معارف مذکر سرپلذهاب
۱۴۸ شهناز طاهری   مونث سرپلذهاب
۱۴۹ الهه کمری جبار مونث سرپلذهاب
۱۵۰ سعید فتاحی مرادعلی مذکر سرپلذهاب
۱۵۱ گلچین مرادی پیرمراد مونث سرپلذهاب
۱۵۲ زرینه الیاسی احمد مونث سرپلذهاب
۱۵۳ ناصر رضایی محمود مذکر سرپلذهاب
۱۵۴ فرشته عسگری خسرو مونث سرپلذهاب
۱۵۵ امیرعلی رنجبر مهدی مذکر سرپلذهاب
۱۵۶ خدیجه سهرابی چغابلکی خدامراد مونث سرپلذهاب
۱۵۷ فریده اسماعیلی امان مونث سرپلذهاب
۱۵۸ مهین کیوان تبار حمید مونث سرپلذهاب
۱۵۹ زهرا پالانی جافی مراد مونث سرپلذهاب
۱۶۰ میثم کرمی علی اشرف مذکر سرپلذهاب
۱۶۱ عبدالرضا نظری خانجان مذکر سرپلذهاب
۱۶۲ آرزو نجفی احمد مونث سرپلذهاب
۱۶۳ آتنا یادگاری ایاز مونث سرپلذهاب
۱۶۴ فریدون سلطانی بهرام مذکر سرپلذهاب
۱۶۵ پرهام اسفندیاری داریوش مذکر سرپلذهاب
۱۶۶ تورج نوروزی علیداد مذکر سرپلذهاب
۱۶۷ نیما کرم پور وهاب مذکر سرپلذهاب
۱۶۸ علی قاضی پور رضا مذکر سرپلذهاب
۱۶۹ نرمین کرمی کاکامراد مونث سرپلذهاب
۱۷۰ پویان یاری محسن مذکر سرپلذهاب
۱۷۱ آرینا رستمی حجت مونث سرپلذهاب
۱۷۲ علی احمد باقری علی پاشا مذکر سرپلذهاب
۱۷۳ طوبی باپیری علی مونث سرپلذهاب
۱۷۴ مهدی همتی جواد مذکر سرپلذهاب
۱۷۵ بسطام صحرایی نژاد عبداله مذکر سرپلذهاب
۱۷۶ ابوالفضل کشتمند محمد مذکر سرپلذهاب
۱۷۷ احسان کشتمند ابوالفضل مذکر سرپلذهاب
۱۷۸ شکوفه بهرامی کمال مونث سرپلذهاب
۱۷۹ عبدالرحیم عزیزی علی محمد مذکر سرپلذهاب
۱۸۰ علی بابا ویسی علی بگ مذکر سرپلذهاب
۱۸۱ پرویز مریدی مجید مذکر سرپلذهاب
۱۸۲ احمدعلی احمدی درویشعلی مذکر سرپلذهاب
۱۸۳ مرادحاصل امیدی   مذکر سرپلذهاب
۱۸۴ ابراهیم محمودیان   مذکر سرپلذهاب
۱۸۵ لیلا محمدویسی عبداله مونث سرپلذهاب
۱۸۶ نیلوفر رحیمی نادر مونث سرپلذهاب
۱۸۷ ماردین امیری نوذر مذکر سرپلذهاب
۱۸۸ صدیقه ویسی احمد مونث سرپلذهاب
۱۸۹ نسرین کرمی شمس اله مونث سرپلذهاب
۱۹۰ انصار قنبری کلاش سامان مذکر سرپلذهاب
۱۹۱ زهرا رضایی   مونث سرپلذهاب
۱۹۲ کیومرث فریادی فرهاد مذکر سرپلذهاب
۱۹۳ مینو مرادی شاهپور مونث سرپلذهاب
۱۹۴ اکرم سنجابی حسین مونث سرپلذهاب
۱۹۵ قدرت یزدانی قاسم مذکر سرپلذهاب
۱۹۶ حسن محمدی صالح مذکر سرپلذهاب
۱۹۷ شرمین کاکایی حسینعلی مونث سرپلذهاب
۱۹۸ نرمین کاکایی حسینعلی مونث سرپلذهاب
۱۹۹ صلاح الدین   شهباز مذکر سرپلذهاب
۲۰۰ شربت نظری احمد مونث سرپلذهاب
۲۰۱ حسین ایران دوست احمد مذکر سرپلذهاب
۲۰۲ احمد ایران دوست نادر مذکر سرپلذهاب
۲۰۳ نگار ایران دوست حسین مونث سرپلذهاب
۲۰۴ اسوه مرادی امین مونث سرپلذهاب
۲۰۵ سمیه ایران دوست حسین مونث سرپلذهاب
۲۰۶ صورت ایران دوست   مونث سرپلذهاب
۲۰۷ برزو کرمی نادر مذکر سرپلذهاب
۲۰۸ معوه کرمی برزو مونث سرپلذهاب
۲۰۹ فاطمه عزیزی   مونث سرپلذهاب
۲۱۰ رئوف محمدی   مذکر سرپلذهاب
۲۱۱ ارشیا ویسی   مذکر سرپلذهاب
۲۱۲ کسری ویسی   مذکر سرپلذهاب
۲۱۳ لیمو خانلری   مونث سرپلذهاب
۲۱۴ عبداله الیاسی خداداد مذکر سرپلذهاب
۲۱۵ آکار الیاسی عبداله مذکر سرپلذهاب
۲۱۶ احمد رحمانی   مذکر سرپلذهاب
۲۱۷ عصمت سهرابی رستم مونث سرپلذهاب
۲۱۸ باربد دانایی طوس مراد مذکر سرپلذهاب
۲۱۹ مینا قهرمانی فارس مونث سرپلذهاب
۲۲۰ مریم حسینی قادری حاتم مونث سرپلذهاب
۲۲۱ غزاله صمدی کاکاعبداله مونث سرپلذهاب
۲۲۲ شوکت بادپران حیدر مونث سرپلذهاب
۲۲۳ بسته شفیعی علی جان مونث سرپلذهاب
۲۲۴ جلیل قدمی کاکامراد مذکر سرپلذهاب
۲۲۵ رضا شهسواری همه ویس مذکر سرپلذهاب
۲۲۶ ربابه حیان اسماعیل مونث سرپلذهاب
۲۲۷ نبی محمدی شاپور مذکر سرپلذهاب
۲۲۸ امین مرادی   مذکر سرپلذهاب
۲۲۹ هاجر آزادی   مونث سرپلذهاب
۲۳۰ بشرا مرادی امین مونث سرپلذهاب
۲۳۱ علی احمدی وهاب مذکر سرپلذهاب
۲۳۲ عبدالوهاب   احمد مذکر سرپلذهاب
۲۳۳ علی احمدی اسحق مذکر سرپلذهاب
۲۳۴ فرشته دانهشته محی الدین مونث سرپلذهاب
۲۳۵ کوکب دارابی مصطفی مونث سرپلذهاب
۲۳۶ امیرعلی رستمی سلیم مذکر سرپلذهاب
۲۳۷ سحر احمدی جواد مونث سرپلذهاب
۲۳۸ زینب ابراهیمی احسان مونث سرپلذهاب
۲۳۹ یداله قادری ابراهیم مذکر سرپلذهاب
۲۴۰ قباد محمدی محمدعلی مذکر سرپلذهاب
۲۴۱ شیرزاد ناصری شیرخان مذکر سرپلذهاب
۲۴۲ فرشته رستمی ایاز مونث سرپلذهاب
۲۴۳ آراد ناصری شیرزاد مذکر سرپلذهاب
۲۴۴ یونس شکربیگی جهانبخش مذکر سرپلذهاب
۲۴۵ آرمتین ویسی ؟ مذکر سرپلذهاب
۲۴۶ وهاب کرمپور   مذکر سرپلذهاب
۲۴۷ فاطمه جاودان   مونث سرپلذهاب
۲۴۸ طوبی باقری   مونث سرپلذهاب
۲۴۹ فریبا جاسمی صیداحمد مونث سرپلذهاب
۲۵۰ سهیلا عزیزی خدایار   مونث سرپلذهاب
۲۵۱ پژمان عزیزی بهرام مذکر سرپلذهاب
۲۵۲ دانا حسینی قادری حبیب اله مذکر سرپلذهاب
۲۵۳ گرجی پالانی علی مونث سرپلذهاب
۲۵۴ شمسی زنگنه بکمراد مونث سرپلذهاب
۲۵۵ داراب دارابی جهانبخش مذکر سرپلذهاب
۲۵۶ جوهر بهرک روضان مذکر سرپلذهاب
۲۵۷ مهناز ویسی شمس اله مونث سرپلذهاب
۲۵۸ شیما محمد شاپور مونث سرپلذهاب
۲۵۹ شکر مرادی عبداله مونث سرپلذهاب
۲۶۰ فاطیما رضایی میثم مونث سرپلذهاب
۲۶۱ پگاه رستمی کویار مونث سرپلذهاب
۲۶۲ علی مهرابی حسن مذکر سرپلذهاب
۲۶۳ سهیلا عباسی حبیب اله مونث سرپلذهاب
۲۶۴ هستی الیاسی حاجیمراد مونث سرپلذهاب
۲۶۵ حسام الیاسی حاجیمراد مذکر سرپلذهاب
۲۶۶ حمزه الیاسی فاضل مذکر سرپلذهاب
۲۶۷ عماد زارع حبیب مذکر سرپلذهاب
۲۶۸ حمید رضایی بیابانی احمد مذکر سرپلذهاب
۲۶۹ مهتاب خدادادی علیمراد مونث سرپلذهاب
۲۷۰ رحیم یاراحمدی عبدالقادر مذکر سرپلذهاب
۲۷۱ بکزاده امیدی ملک علی مونث سرپلذهاب
۲۷۲ سیروس بری علی مذکر سرپلذهاب
۲۷۳ محمدپارسا فتاحی مجتبی مذکر سرپلذهاب
۲۷۴ محمدطاها فتاحی مجتبی مذکر سرپلذهاب
۲۷۵ مهسا بسامی مراد مونث سرپلذهاب
۲۷۶ محسن نقدی حسین مذکر سرپلذهاب
۲۷۷ حقمراد بابایی علیمراد مذکر سرپلذهاب
۲۷۸ دنیا بابایی یونس مونث سرپلذهاب
۲۷۹ فاطمه مومنی محسن مونث سرپلذهاب
۲۸۰ صوریه عزیزی محمد مونث سرپلذهاب
۲۸۱ فریبا زارعی جمال مونث سرپلذهاب
۲۸۲ پروانه جوانمیری خدامراد مونث سرپلذهاب
۲۸۳ النا زارعی ستار مونث سرپلذهاب
۲۸۴ یداله زارعی کاکاحسن مذکر سرپلذهاب
۲۸۵ جواد نوری محمد مذکر سرپلذهاب
۲۸۶ کورش زارعی یداله مذکر سرپلذهاب
۲۸۷ نهیه محمودی کریم مونث سرپلذهاب
۲۸۸ مرادحاصل فریفته جلیلی مذکر سرپلذهاب
۲۸۹ راحله بخشی محمدمراد مونث سرپلذهاب
۲۹۰ محمدپارسا احمدی علی مذکر سرپلذهاب
۲۹۱ النا کرم مهدی مونث سرپلذهاب
۲۹۲ احمد پالانی جافی عبدالکریم مذکر سرپلذهاب
۲۹۳ خسرو قادری عبدالرحمن مذکر سرپلذهاب
۲۹۴ فرزانه یادگاری احمد مونث سرپلذهاب
۲۹۵ هاجر رحیمی حجت مونث سرپلذهاب
۲۹۶ عابدین مرادی اسفندیار مذکر سرپلذهاب
۲۹۷ محمد سهرابی رئوف مذکر سرپلذهاب
۲۹۸ نرگس پالانی جافی ولی مونث سرپلذهاب
۲۹۹ مرضیه حسینی سیدابراهیم مونث سرپلذهاب
۳۰۰ آرمیتا حسنی سیدابراهیم مونث سرپلذهاب
۳۰۱ سهیل حسینی ابراهیم مذکر سرپلذهاب
۳۰۲ فرشته نظری کاکاخاص مونث سرپلذهاب
۳۰۳ تانیا نظری تیمور مونث سرپلذهاب
۳۰۴ القاص نظری مجید مذکر سرپلذهاب
۳۰۵ ابراهیم احمدی میرزامراد مذکر سرپلذهاب
۳۰۶ خانم رمضانی امین مونث سرپلذهاب
۳۰۷ اله بخش شمسی کلبعلی مذکر سرپلذهاب
۳۰۸ عزیز صفری فارض مذکر سرپلذهاب
۳۰۹ مصیب مرادبیگی جبار مذکر سرپلذهاب
۳۱۰ نسرین احمدی میرزا مونث سرپلذهاب
۳۱۱ عصرین اسپری علی مونث سرپلذهاب
۳۱۲ روژین اسپری علی مونث سرپلذهاب
۳۱۳ نرگس اسپری قباد مونث سرپلذهاب
۳۱۴ نگار اسپری قباد مونث سرپلذهاب
۳۱۵ یوسف اسپری علی مذکر سرپلذهاب
۳۱۶ ایوب اسپری حسین مذکر سرپلذهاب
۳۱۷ نسرین احمدی میرزاداد مونث سرپلذهاب
۳۱۸ بتول حسنخانی حسن مونث سرپلذهاب
۳۱۹ ناهید مرادبیگی جهانبخش مونث سرپلذهاب
۳۲۰ فروزان ملکی کرم بیگ مونث سرپلذهاب
۳۲۱ یوسف حیدری حسن مذکر سرپلذهاب
۳۲۲ اسماعیل بابایی اصیل عبداله مذکر سرپلذهاب
۳۲۳ نصرت محمدی پاتاق محمدعلی مذکر سرپلذهاب
۳۲۴ روژین کرمی یاسین مونث سرپلذهاب
۳۲۵ روژان کرمی یاسین مذکر سرپلذهاب
۳۲۶ علی محمدی محمود مذکر سرپلذهاب
۳۲۷ سلیمان کریمی یارکرم مذکر سرپلذهاب
۳۲۸ زینب محمدی نادر مونث سرپلذهاب
۳۲۹ امیرحسین رضایی میثم مذکر سرپلذهاب
۳۳۰ حوری زاد پالانی جافی عبدالعلی مونث سرپلذهاب
۳۳۱ حسینعلی خانی علی مذکر سرپلذهاب
۳۳۲ حسینعلی پالانی   مذکر سرپلذهاب
۳۳۳ محمدرضا شهیدی جهانگرد مذکر سرپلذهاب
۳۳۴ جلیل فریفته عبداله مذکر سرپلذهاب
۳۳۵ هستی احمدی ابراهیم مونث سرپلذهاب
۳۳۶ مهیا احمدی ابراهیم مونث سرپلذهاب
۳۳۷ فهیمه بابایی شمس اله مونث سرپلذهاب
۳۳۸ هستی بایسته علی مونث سرپلذهاب
۳۳۹ احسان هاشمی   مذکر سرپلذهاب
۳۴۰ حبیب اله حسینی قادری حسن مذکر سرپلذهاب
۳۴۱ حسین یاری   مذکر سرپلذهاب
۳۴۲ گودرز رضایی   مذکر سرپلذهاب
۳۴۳ میثم هاشمی   مذکر سرپلذهاب
۳۴۴ عبدالقادر عزیزی حبیب مذکر سرپلذهاب
۳۴۵ هدی حسینی قادری حبیب اله مونث سرپلذهاب
۳۴۶ سلطنت ایوانی   مونث سرپلذهاب
۳۴۷ قمر مرادی   مونث سرپلذهاب
۳۴۸ صدیقه قنبری   مونث سرپلذهاب
۳۴۹ علایی کرمی   مونث سرپلذهاب
۳۵۰ ثنا یزدان شناس محمد مونث سرپلذهاب
۳۵۱ سینا یزدان شناس محمد مذکر سرپلذهاب
۳۵۲ خاور پالانی جافی حسن مونث سرپلذهاب
۳۵۳ آیدا حیدری حسن مونث سرپلذهاب
۳۵۴ حسنا حیدری احمد مونث سرپلذهاب
۳۵۵ مهوش رستمی محمد مونث سرپلذهاب
۳۵۶ لیلا میرزایی اسد مونث سرپلذهاب
۳۵۷ گلزار میرزایی اسد مونث سرپلذهاب
۳۵۸ نوید کرمی امید مذکر سرپلذهاب
۳۵۹ دیار کرمی آیدا مذکر سرپلذهاب
۳۶۰ حمید دارابی سیاوش مذکر سرپلذهاب
۳۶۱ لیلا محمدیان مراد مونث سرپلذهاب
۳۶۲ سید ابراهیم حسینی سیدرحمت مذکر سرپلذهاب
۳۶۳ فوزیه مرادپور جمشید مونث سرپلذهاب
۳۶۴ عبداله یوسفی علی مذکر سرپلذهاب
۳۶۵ کریم برزگر ولی مذکر سرپلذهاب
۳۶۶ غزاله آوند قاسم مونث سرپلذهاب
۳۶۷ نازنین رنجبر مهدی مونث سرپلذهاب
۳۶۸ ماردین یوسفی عبداله مذکر سرپلذهاب
۳۶۹ عایشه حیدری احمد مونث سرپلذهاب
۳۷۰ سما برزگر کریم مونث سرپلذهاب
۳۷۱ بهاره طهماسبی علی مونث سرپلذهاب
۳۷۲ پروین کامرانی احمد مونث سرپلذهاب
۳۷۳ بنیامین برزگر کریم مذکر سرپلذهاب
۳۷۴ علی طهماسبی کاک احمد مذکر سرپلذهاب
۳۷۵ خاور یوسفی علی مونث سرپلذهاب
۳۷۶ محمد محمودی عظیم مذکر سرپلذهاب
۳۷۷ سیدایرج حسینی سیدخلیل مذکر سرپلذهاب
۳۷۸ جیران باک کلبعلی مونث سرپلذهاب
۳۷۹ کردار اعظمی عزیز مذکر سرپلذهاب
۳۸۰ پرنیا کریمی رضا مونث سرپلذهاب
۳۸۱ کاک احمد طهماسبی عزیز مذکر سرپلذهاب
۳۸۲ زیبا حقگو راد احمد مونث سرپلذهاب
۳۸۳ شوکت سلیمانی   مونث سرپلذهاب
۳۸۴ افسانه عزیزی گاوچالی جهانبخش مونث سرپلذهاب
۳۸۵ سوریه عزیزی محمد مونث سرپلذهاب
۳۸۶ صدریه عزیزی محمد مونث سرپلذهاب
۳۸۷ فریحا زارعی جمال مونث سرپلذهاب
۳۸۸ ریحانه راستی فرد خدانظر مونث سرپلذهاب
۳۸۹ حسین علیخانی علی مذکر سرپلذهاب
۳۹۰ یداله زارعی کاک حسن مذکر سرپلذهاب
۳۹۱ جواد نوری نژاد محمد مذکر سرپلذهاب
۳۹۲ صورت حیدری نورمحمد مونث سرپلذهاب
۳۹۳ مجهول الهویه     مذکر سرپلذهاب
۳۹۴ بیان مرادی ویس مونث سرپلذهاب
۳۹۵ اسد مرادی   مذکر سرپلذهاب
۳۹۶ مجهول الهویه     مذکر سرپلذهاب
۳۹۷ آقامراد نوروزی بیگ مراد مذکر سرپلذهاب
۳۹۸ آمنه حسن پوریان محمود مونث سرپلذهاب
۳۹۹ علیرضا دوستیان ملک مذکر سرپلذهاب
۴۰۰ سیده زینت امیری سید محمود مونث سرپلذهاب
۴۰۱ سیده پری امیری سید محمود مونث سرپلذهاب
۴۰۲ عبداله آزادی طهماسب مونث سرپلذهاب
۴۰۳ هاوژین آزادی جمشید مونث سرپلذهاب
۴۰۴ امین مرادی رحمان مذکر سرپلذهاب
۴۰۵ هاجر آزادی اعظم مذکر سرپلذهاب
۴۰۶ شریف نوروزی محمدخان مذکر قصرشیرین
۴۰۷ حسن مرادی خدامراد مذکر قصرشیرین
۴۰۸ داریوش مرادی وند احمد مذکر قصرشیرین
۴۰۹ فاطمه نعیمی جگرلویی علیمراد مونث قصرشیرین
۴۱۰ قمرناز نوروزی جاسم مونث قصرشیرین
۴۱۱ اسداله مرادی مراد مذکر قصرشیرین
۴۱۲ فرامرز حبیبی ملک مذکر قصرشیرین
۴۱۳ مرضیه الهی ناصرخانی حبیب اله مونث قصرشیرین
۴۱۴ شیرین نوروزی دارخور محمد مونث قصرشیرین
۴۱۵ میثم کرمی   مذکر قصرشیرین
۴۱۶ فریده اسماعیلی   مونث قصرشیرین
۴۱۷ منظر یاری   مونث قصرشیرین
۴۱۸ دولت امیدی   مونث قصرشیرین
۴۱۹ ظفر عطایی   مذکر قصرشیرین
۴۲۰ مریم ییلاقی قربانعلی مونث قصرشیرین
۴۲۱ فاطمه نعمتی   مونث قصرشیرین
۴۲۲ مینا زارع قدرت اله مونث کرمانشاه
۴۲۳ زینب قنبری باباعلی مونث کرند
۴۲۴ سیدگودرز حسینی سیدفریدون مذکر کرند
۴۲۵ سارا کرمی رضا مونث کرند
۴۲۶ رمضان پالانی   مذکر کرند
۴۲۷ وحید قنبری پرویز مذکر کرند
۴۲۸ زرین تاج نیکدل   مونث کرند
۴۲۹ پروانه نیکدل   مونث کرند
۴۳۰ ستایش نیکدل   مونث کرند
۴۳۱ محمدمهدی پیرمرادی   مذکر کرند
۴۳۲ لیلا عثمانی   مونث کرند
۴۳۳ قاسم خیره دست محمد مذکر کرند
۴۳۴ رنگینه خیره دست   مونث کرند
۴۳۵ سالار خیره دست   مذکر کرند
۴۳۶ مینا کریمی سیدشفیع مونث کرند