براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور؛

اسامی 434 نفر از جان باختگان زلزله استان کرمانشاه اعلام شد

به گزارش نویدتهران،پزشکی قانونی کرمانشاه اسامی 434 نفر از جانباختگان زلزله در این استان را منتشر کرد.
پزشکی قانونی اسامی 434 نفر از جانباختگان زلزله در ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب، ازگله، شهر کرمانشاه، اسلام آباد غرب،کرند و قصر شیرین را اعلام کرد.

تعداد جوازهای دفن صادر شده توسط اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه به ۴۳۶ نفر رسیده که 2 نفر از این اجساد، مجهول الهویه هستند.

از این تعداد اسامی 434 نفر آن ها به شرح زیر است:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر جنسیت شهر
1 خداکرم ده بالایی محمدباقر مذکر ازگله
2 رشید صوفی   مذکر ازگله
3 مانی صوفی رشید مذکر ازگله
4 عطیه رسولیان   مونث ازگله
5 امیر یوسفی   مذکر ازگله
6 عبداله محمودی فتاح مذکر ازگله
7 ژوان صالحی فاضل مونث تازه آباد
8 خورشید احمدی محمود مونث ثلاث باباجانی
9 خاتون فیضی فرج مونث ثلاث باباجانی
10 مهیار بدری غریب مونث ثلاث باباجانی
11 پوریا ملکی بهرام مذکر ثلاث باباجانی
12 تارا رضایی عابد مونث ثلاث باباجانی
13 فلاح میری   مذکر ثلاث باباجانی
14 خاصیه مرادی رحیم مونث ثلاث باباجانی
15 عزیز مریدی مصطفی مذکر ثلاث باباجانی
16 حسن امامی   مذکر ثلاث باباجانی
17 کافیه احمدی علی مونث ثلاث باباجانی
18 کافیه امیرخانی پور علی مونث ثلاث باباجانی
19 ولی محمودی علی مذکر ثلاث باباجانی
20 سیدتوران البتکین سیدصیفور مونث سرپلذهاب
21 پرنیا البتکین سیاوش مونث سرپلذهاب
22 پیمان شکری   مذکر سرپلذهاب
23 هما رضایی رضا مونث سرپلذهاب
24 زینب فرضی اله نظر مونث سرپلذهاب
25 مانیسا ویسی منصور مونث سرپلذهاب
26 فریدون سلطانی یداله مذکر سرپلذهاب
27 ابراهیم رمضانی میراحمدی محمدرشید مذکر سرپلذهاب
28 حدیث کرمی اشرف مونث سرپلذهاب
29 اکبر دامن خورشید حیدر مذکر سرپلذهاب
30 فریده اسماعیلی امان اله مونث سرپلذهاب
31 اکبر سنجابی حسین مذکر سرپلذهاب
32 جبرئیل جامع عبداله مذکر سرپلذهاب
33 انور یوسفی محمد مذکر سرپلذهاب
34 محمدمتین رحمتی نظرآبادی حسین مذکر سرپلذهاب
35 خاور ویسی   مونث سرپلذهاب
36 سمیرا پورمحمدی اسد مونث سرپلذهاب
37 سیدقاسم ساداتی سیدصفر مذکر سرپلذهاب
38 منظر یاری قره بلاغی رستم مونث سرپلذهاب
39 والیه مرادی طاهر مونث سرپلذهاب
40 معصومه فتاحی خسرو مونث سرپلذهاب
41 گلاویژ حسینی قادری حاتم مونث سرپلذهاب
42 بهزاد صادقی ده ابراهیمی حبیب مذکر سرپلذهاب
43 مبینا رضایی علی میت مونث سرپلذهاب
44 ثریا محمدی امیر مونث سرپلذهاب
45 بردیا باقری مجتبی مذکر سرپلذهاب
46 آنا میرزایی داوود بخش مونث سرپلذهاب
47 فاضل غلامی محمد مذکر سرپلذهاب
48 سیدسپهر حسینی سیدگودرز مذکر سرپلذهاب
49 سیدکوثر حسینی سیدگودرز مونث سرپلذهاب
50 نرگس زارع عبداله مونث سرپلذهاب
51 کاظم بهرامی مقدس   مذکر سرپلذهاب
52 معصومه حیدری   مونث سرپلذهاب
53 کیومرث باقری   مذکر سرپلذهاب
54 آقامیر نادری   مذکر سرپلذهاب
55 کیومرث بنخشت احمد مذکر سرپلذهاب
56 دولت امیری علیمراد مونث سرپلذهاب
57 سهیل عطایی ظفر مذکر سرپلذهاب
58 شاهین نجفی امیر مذکر سرپلذهاب
59 آیلین مرادی مسلم مونث سرپلذهاب
60 ظفر عطایی عبداله مذکر سرپلذهاب
61 فریده رضایی علی حسن مونث سرپلذهاب
62 محمدرضا اسماعیلی پیمان مذکر سرپلذهاب
63 عبدالحسین احسان اسداله مذکر سرپلذهاب
64 صمد دارابی سیاوش مذکر سرپلذهاب
65 محمدطاها دارابی صمد مذکر سرپلذهاب
66 محمدیاسین دارابی صمد مذکر سرپلذهاب
67 محمد کرمی رمضان مذکر سرپلذهاب
68 عباس دارابی حیات مذکر سرپلذهاب
69 آرین محمودی سیروس مذکر سرپلذهاب
70 سیف علی قدمی ولی مذکر سرپلذهاب
71 لیدا شاهماری بهمن مونث سرپلذهاب
72 فاطمه محمودی عبدالعزیز مونث سرپلذهاب
73 طاوس منصوری شیرزاد مونث سرپلذهاب
74 ریحان محمدی احمد مونث سرپلذهاب
75 ژیلا ناصری نژاد انور مونث سرپلذهاب
76 علی اشرف کرم زاده سلمان مذکر سرپلذهاب
77 علی اکبر بحرک ادمان مذکر سرپلذهاب
78 سلمان بحرک ادمان مذکر سرپلذهاب
79 یداله بساط زاده شیرخان مذکر سرپلذهاب
80 مازیار مرادبیگی رضا مذکر سرپلذهاب
81 لیلا مرادبیگی مازیار مونث سرپلذهاب
82 فرحناز مرادی صمد مونث سرپلذهاب
83 مبین یاری جهانبخش مذکر سرپلذهاب
84 مینا یاری جهانبخش مونث سرپلذهاب
85 الهام خوشگفتار رضا مونث سرپلذهاب
86 یسنا مرادی کرم رضا مونث سرپلذهاب
87 عبدالحسین احسانی اسداله مذکر سرپلذهاب
88 محمد گودرزی   مذکر سرپلذهاب
89 آرمین امین زاده مجید مذکر سرپلذهاب
90 محمد مصطفایی معارف مذکر سرپلذهاب
91 خرامان رستمی علی مونث سرپلذهاب
92 لیلا کمانگر صفیار مونث سرپلذهاب
93 طوطی الماسی گلمراد مونث سرپلذهاب
94 شهاب محمدی سیاوش مذکر سرپلذهاب
95 گل اندام محمدی حسن مونث سرپلذهاب
96 آمینه گوهرمهر کرم مونث سرپلذهاب
97 زرین تاج احمدی عبدالعزیز مونث سرپلذهاب
98 جلال الیاسی برزلاق علی حسن مذکر سرپلذهاب
99 فرهاد الیاسی برزلاق علی حسن مذکر سرپلذهاب
100 احترام رستمی علی زمان مونث سرپلذهاب
101 زینب محمدی رضاحسین مونث سرپلذهاب
102 بنیامین صادقی مهران مذکر سرپلذهاب
103 فاطمه شریف نیا ابراهیم مونث سرپلذهاب
104 شایان شریف نیا احمد مذکر سرپلذهاب
105 پدرام امینی اسماعیل مذکر سرپلذهاب
106 جهانبخش کرمی رستم مذکر سرپلذهاب
107 کریم آزادی خسرو مذکر سرپلذهاب
108 عزیزاله ویسی حمید مذکر سرپلذهاب
109 شیرین کرمی رمضان مونث سرپلذهاب
110 آرمان کرمی رمضان مذکر سرپلذهاب
111 کاوه مرادی مصطفی مذکر سرپلذهاب
112 آرسام مرادی کاوه مذکر سرپلذهاب
113 فرحناز عبدلی حسین مونث سرپلذهاب
114 کورش الماسی صوف مذکر سرپلذهاب
115 آرش الماسی کورش مذکر سرپلذهاب
116 نوید الیاسی حسن مذکر سرپلذهاب
117 حدیقه الیاسی   مونث سرپلذهاب
118 قباد اکبری فرج مذکر سرپلذهاب
119 قمر فلاح اکبر مونث سرپلذهاب
120 علی محمد رضایی   مذکر سرپلذهاب
121 خزاله خدایاری بابا مونث سرپلذهاب
122 پرستو آزادی کریم مونث سرپلذهاب
123 آران آزادی کریم مونث سرپلذهاب
124 اختر چراغی مراد مونث سرپلذهاب
125 خاور صیدی صیداحمد مونث سرپلذهاب
126 حسن مرادی محمد مذکر سرپلذهاب
127 جبار مرادبیگی   مذکر سرپلذهاب
128 طوبی منصوری شمس اله مونث سرپلذهاب
129 کیان مرادبیگی کامران مذکر سرپلذهاب
130 یزدان محمدی تپه لکی محمد مذکر سرپلذهاب
131 رسول محمدی تپه لکی محمد مذکر سرپلذهاب
132 تینا ناصری عبداله مونث سرپلذهاب
133 آقامراد اقدم کاکامراد مذکر سرپلذهاب
134 مازیار اخگر   مذکر سرپلذهاب
135 چیمن اخگر بابامراد مونث سرپلذهاب
136 افسانه اخترشناس بهرام مونث سرپلذهاب
137 هیوا مرادیان سهراب مونث سرپلذهاب
138 فاطمه خوشگفتار رضا مونث سرپلذهاب
139 نزاکت بهرامی علیمراد مونث سرپلذهاب
140 فاطمه اخگر علی اکبر مونث سرپلذهاب
141 مینا پاکرو بابا مونث سرپلذهاب
142 جواد مرادبیگی جهانبخش مذکر سرپلذهاب
143 رانا ویسی علی جان مونث سرپلذهاب
144 سجاد فلاح قنبر مذکر سرپلذهاب
145 پروین عباسی احمد مونث سرپلذهاب
146 حوری زاد رستمی لطیف مونث سرپلذهاب
147 آرشام امینی معارف مذکر سرپلذهاب
148 شهناز طاهری   مونث سرپلذهاب
149 الهه کمری جبار مونث سرپلذهاب
150 سعید فتاحی مرادعلی مذکر سرپلذهاب
151 گلچین مرادی پیرمراد مونث سرپلذهاب
152 زرینه الیاسی احمد مونث سرپلذهاب
153 ناصر رضایی محمود مذکر سرپلذهاب
154 فرشته عسگری خسرو مونث سرپلذهاب
155 امیرعلی رنجبر مهدی مذکر سرپلذهاب
156 خدیجه سهرابی چغابلکی خدامراد مونث سرپلذهاب
157 فریده اسماعیلی امان مونث سرپلذهاب
158 مهین کیوان تبار حمید مونث سرپلذهاب
159 زهرا پالانی جافی مراد مونث سرپلذهاب
160 میثم کرمی علی اشرف مذکر سرپلذهاب
161 عبدالرضا نظری خانجان مذکر سرپلذهاب
162 آرزو نجفی احمد مونث سرپلذهاب
163 آتنا یادگاری ایاز مونث سرپلذهاب
164 فریدون سلطانی بهرام مذکر سرپلذهاب
165 پرهام اسفندیاری داریوش مذکر سرپلذهاب
166 تورج نوروزی علیداد مذکر سرپلذهاب
167 نیما کرم پور وهاب مذکر سرپلذهاب
168 علی قاضی پور رضا مذکر سرپلذهاب
169 نرمین کرمی کاکامراد مونث سرپلذهاب
170 پویان یاری محسن مذکر سرپلذهاب
171 آرینا رستمی حجت مونث سرپلذهاب
172 علی احمد باقری علی پاشا مذکر سرپلذهاب
173 طوبی باپیری علی مونث سرپلذهاب
174 مهدی همتی جواد مذکر سرپلذهاب
175 بسطام صحرایی نژاد عبداله مذکر سرپلذهاب
176 ابوالفضل کشتمند محمد مذکر سرپلذهاب
177 احسان کشتمند ابوالفضل مذکر سرپلذهاب
178 شکوفه بهرامی کمال مونث سرپلذهاب
179 عبدالرحیم عزیزی علی محمد مذکر سرپلذهاب
180 علی بابا ویسی علی بگ مذکر سرپلذهاب
181 پرویز مریدی مجید مذکر سرپلذهاب
182 احمدعلی احمدی درویشعلی مذکر سرپلذهاب
183 مرادحاصل امیدی   مذکر سرپلذهاب
184 ابراهیم محمودیان   مذکر سرپلذهاب
185 لیلا محمدویسی عبداله مونث سرپلذهاب
186 نیلوفر رحیمی نادر مونث سرپلذهاب
187 ماردین امیری نوذر مذکر سرپلذهاب
188 صدیقه ویسی احمد مونث سرپلذهاب
189 نسرین کرمی شمس اله مونث سرپلذهاب
190 انصار قنبری کلاش سامان مذکر سرپلذهاب
191 زهرا رضایی   مونث سرپلذهاب
192 کیومرث فریادی فرهاد مذکر سرپلذهاب
193 مینو مرادی شاهپور مونث سرپلذهاب
194 اکرم سنجابی حسین مونث سرپلذهاب
195 قدرت یزدانی قاسم مذکر سرپلذهاب
196 حسن محمدی صالح مذکر سرپلذهاب
197 شرمین کاکایی حسینعلی مونث سرپلذهاب
198 نرمین کاکایی حسینعلی مونث سرپلذهاب
199 صلاح الدین   شهباز مذکر سرپلذهاب
200 شربت نظری احمد مونث سرپلذهاب
201 حسین ایران دوست احمد مذکر سرپلذهاب
202 احمد ایران دوست نادر مذکر سرپلذهاب
203 نگار ایران دوست حسین مونث سرپلذهاب
204 اسوه مرادی امین مونث سرپلذهاب
205 سمیه ایران دوست حسین مونث سرپلذهاب
206 صورت ایران دوست   مونث سرپلذهاب
207 برزو کرمی نادر مذکر سرپلذهاب
208 معوه کرمی برزو مونث سرپلذهاب
209 فاطمه عزیزی   مونث سرپلذهاب
210 رئوف محمدی   مذکر سرپلذهاب
211 ارشیا ویسی   مذکر سرپلذهاب
212 کسری ویسی   مذکر سرپلذهاب
213 لیمو خانلری   مونث سرپلذهاب
214 عبداله الیاسی خداداد مذکر سرپلذهاب
215 آکار الیاسی عبداله مذکر سرپلذهاب
216 احمد رحمانی   مذکر سرپلذهاب
217 عصمت سهرابی رستم مونث سرپلذهاب
218 باربد دانایی طوس مراد مذکر سرپلذهاب
219 مینا قهرمانی فارس مونث سرپلذهاب
220 مریم حسینی قادری حاتم مونث سرپلذهاب
221 غزاله صمدی کاکاعبداله مونث سرپلذهاب
222 شوکت بادپران حیدر مونث سرپلذهاب
223 بسته شفیعی علی جان مونث سرپلذهاب
224 جلیل قدمی کاکامراد مذکر سرپلذهاب
225 رضا شهسواری همه ویس مذکر سرپلذهاب
226 ربابه حیان اسماعیل مونث سرپلذهاب
227 نبی محمدی شاپور مذکر سرپلذهاب
228 امین مرادی   مذکر سرپلذهاب
229 هاجر آزادی   مونث سرپلذهاب
230 بشرا مرادی امین مونث سرپلذهاب
231 علی احمدی وهاب مذکر سرپلذهاب
232 عبدالوهاب   احمد مذکر سرپلذهاب
233 علی احمدی اسحق مذکر سرپلذهاب
234 فرشته دانهشته محی الدین مونث سرپلذهاب
235 کوکب دارابی مصطفی مونث سرپلذهاب
236 امیرعلی رستمی سلیم مذکر سرپلذهاب
237 سحر احمدی جواد مونث سرپلذهاب
238 زینب ابراهیمی احسان مونث سرپلذهاب
239 یداله قادری ابراهیم مذکر سرپلذهاب
240 قباد محمدی محمدعلی مذکر سرپلذهاب
241 شیرزاد ناصری شیرخان مذکر سرپلذهاب
242 فرشته رستمی ایاز مونث سرپلذهاب
243 آراد ناصری شیرزاد مذکر سرپلذهاب
244 یونس شکربیگی جهانبخش مذکر سرپلذهاب
245 آرمتین ویسی ؟ مذکر سرپلذهاب
246 وهاب کرمپور   مذکر سرپلذهاب
247 فاطمه جاودان   مونث سرپلذهاب
248 طوبی باقری   مونث سرپلذهاب
249 فریبا جاسمی صیداحمد مونث سرپلذهاب
250 سهیلا عزیزی خدایار   مونث سرپلذهاب
251 پژمان عزیزی بهرام مذکر سرپلذهاب
252 دانا حسینی قادری حبیب اله مذکر سرپلذهاب
253 گرجی پالانی علی مونث سرپلذهاب
254 شمسی زنگنه بکمراد مونث سرپلذهاب
255 داراب دارابی جهانبخش مذکر سرپلذهاب
256 جوهر بهرک روضان مذکر سرپلذهاب
257 مهناز ویسی شمس اله مونث سرپلذهاب
258 شیما محمد شاپور مونث سرپلذهاب
259 شکر مرادی عبداله مونث سرپلذهاب
260 فاطیما رضایی میثم مونث سرپلذهاب
261 پگاه رستمی کویار مونث سرپلذهاب
262 علی مهرابی حسن مذکر سرپلذهاب
263 سهیلا عباسی حبیب اله مونث سرپلذهاب
264 هستی الیاسی حاجیمراد مونث سرپلذهاب
265 حسام الیاسی حاجیمراد مذکر سرپلذهاب
266 حمزه الیاسی فاضل مذکر سرپلذهاب
267 عماد زارع حبیب مذکر سرپلذهاب
268 حمید رضایی بیابانی احمد مذکر سرپلذهاب
269 مهتاب خدادادی علیمراد مونث سرپلذهاب
270 رحیم یاراحمدی عبدالقادر مذکر سرپلذهاب
271 بکزاده امیدی ملک علی مونث سرپلذهاب
272 سیروس بری علی مذکر سرپلذهاب
273 محمدپارسا فتاحی مجتبی مذکر سرپلذهاب
274 محمدطاها فتاحی مجتبی مذکر سرپلذهاب
275 مهسا بسامی مراد مونث سرپلذهاب
276 محسن نقدی حسین مذکر سرپلذهاب
277 حقمراد بابایی علیمراد مذکر سرپلذهاب
278 دنیا بابایی یونس مونث سرپلذهاب
279 فاطمه مومنی محسن مونث سرپلذهاب
280 صوریه عزیزی محمد مونث سرپلذهاب
281 فریبا زارعی جمال مونث سرپلذهاب
282 پروانه جوانمیری خدامراد مونث سرپلذهاب
283 النا زارعی ستار مونث سرپلذهاب
284 یداله زارعی کاکاحسن مذکر سرپلذهاب
285 جواد نوری محمد مذکر سرپلذهاب
286 کورش زارعی یداله مذکر سرپلذهاب
287 نهیه محمودی کریم مونث سرپلذهاب
288 مرادحاصل فریفته جلیلی مذکر سرپلذهاب
289 راحله بخشی محمدمراد مونث سرپلذهاب
290 محمدپارسا احمدی علی مذکر سرپلذهاب
291 النا کرم مهدی مونث سرپلذهاب
292 احمد پالانی جافی عبدالکریم مذکر سرپلذهاب
293 خسرو قادری عبدالرحمن مذکر سرپلذهاب
294 فرزانه یادگاری احمد مونث سرپلذهاب
295 هاجر رحیمی حجت مونث سرپلذهاب
296 عابدین مرادی اسفندیار مذکر سرپلذهاب
297 محمد سهرابی رئوف مذکر سرپلذهاب
298 نرگس پالانی جافی ولی مونث سرپلذهاب
299 مرضیه حسینی سیدابراهیم مونث سرپلذهاب
300 آرمیتا حسنی سیدابراهیم مونث سرپلذهاب
301 سهیل حسینی ابراهیم مذکر سرپلذهاب
302 فرشته نظری کاکاخاص مونث سرپلذهاب
303 تانیا نظری تیمور مونث سرپلذهاب
304 القاص نظری مجید مذکر سرپلذهاب
305 ابراهیم احمدی میرزامراد مذکر سرپلذهاب
306 خانم رمضانی امین مونث سرپلذهاب
307 اله بخش شمسی کلبعلی مذکر سرپلذهاب
308 عزیز صفری فارض مذکر سرپلذهاب
309 مصیب مرادبیگی جبار مذکر سرپلذهاب
310 نسرین احمدی میرزا مونث سرپلذهاب
311 عصرین اسپری علی مونث سرپلذهاب
312 روژین اسپری علی مونث سرپلذهاب
313 نرگس اسپری قباد مونث سرپلذهاب
314 نگار اسپری قباد مونث سرپلذهاب
315 یوسف اسپری علی مذکر سرپلذهاب
316 ایوب اسپری حسین مذکر سرپلذهاب
317 نسرین احمدی میرزاداد مونث سرپلذهاب
318 بتول حسنخانی حسن مونث سرپلذهاب
319 ناهید مرادبیگی جهانبخش مونث سرپلذهاب
320 فروزان ملکی کرم بیگ مونث سرپلذهاب
321 یوسف حیدری حسن مذکر سرپلذهاب
322 اسماعیل بابایی اصیل عبداله مذکر سرپلذهاب
323 نصرت محمدی پاتاق محمدعلی مذکر سرپلذهاب
324 روژین کرمی یاسین مونث سرپلذهاب
325 روژان کرمی یاسین مذکر سرپلذهاب
326 علی محمدی محمود مذکر سرپلذهاب
327 سلیمان کریمی یارکرم مذکر سرپلذهاب
328 زینب محمدی نادر مونث سرپلذهاب
329 امیرحسین رضایی میثم مذکر سرپلذهاب
330 حوری زاد پالانی جافی عبدالعلی مونث سرپلذهاب
331 حسینعلی خانی علی مذکر سرپلذهاب
332 حسینعلی پالانی   مذکر سرپلذهاب
333 محمدرضا شهیدی جهانگرد مذکر سرپلذهاب
334 جلیل فریفته عبداله مذکر سرپلذهاب
335 هستی احمدی ابراهیم مونث سرپلذهاب
336 مهیا احمدی ابراهیم مونث سرپلذهاب
337 فهیمه بابایی شمس اله مونث سرپلذهاب
338 هستی بایسته علی مونث سرپلذهاب
339 احسان هاشمی   مذکر سرپلذهاب
340 حبیب اله حسینی قادری حسن مذکر سرپلذهاب
341 حسین یاری   مذکر سرپلذهاب
342 گودرز رضایی   مذکر سرپلذهاب
343 میثم هاشمی   مذکر سرپلذهاب
344 عبدالقادر عزیزی حبیب مذکر سرپلذهاب
345 هدی حسینی قادری حبیب اله مونث سرپلذهاب
346 سلطنت ایوانی   مونث سرپلذهاب
347 قمر مرادی   مونث سرپلذهاب
348 صدیقه قنبری   مونث سرپلذهاب
349 علایی کرمی   مونث سرپلذهاب
350 ثنا یزدان شناس محمد مونث سرپلذهاب
351 سینا یزدان شناس محمد مذکر سرپلذهاب
352 خاور پالانی جافی حسن مونث سرپلذهاب
353 آیدا حیدری حسن مونث سرپلذهاب
354 حسنا حیدری احمد مونث سرپلذهاب
355 مهوش رستمی محمد مونث سرپلذهاب
356 لیلا میرزایی اسد مونث سرپلذهاب
357 گلزار میرزایی اسد مونث سرپلذهاب
358 نوید کرمی امید مذکر سرپلذهاب
359 دیار کرمی آیدا مذکر سرپلذهاب
360 حمید دارابی سیاوش مذکر سرپلذهاب
361 لیلا محمدیان مراد مونث سرپلذهاب
362 سید ابراهیم حسینی سیدرحمت مذکر سرپلذهاب
363 فوزیه مرادپور جمشید مونث سرپلذهاب
364 عبداله یوسفی علی مذکر سرپلذهاب
365 کریم برزگر ولی مذکر سرپلذهاب
366 غزاله آوند قاسم مونث سرپلذهاب
367 نازنین رنجبر مهدی مونث سرپلذهاب
368 ماردین یوسفی عبداله مذکر سرپلذهاب
369 عایشه حیدری احمد مونث سرپلذهاب
370 سما برزگر کریم مونث سرپلذهاب
371 بهاره طهماسبی علی مونث سرپلذهاب
372 پروین کامرانی احمد مونث سرپلذهاب
373 بنیامین برزگر کریم مذکر سرپلذهاب
374 علی طهماسبی کاک احمد مذکر سرپلذهاب
375 خاور یوسفی علی مونث سرپلذهاب
376 محمد محمودی عظیم مذکر سرپلذهاب
377 سیدایرج حسینی سیدخلیل مذکر سرپلذهاب
378 جیران باک کلبعلی مونث سرپلذهاب
379 کردار اعظمی عزیز مذکر سرپلذهاب
380 پرنیا کریمی رضا مونث سرپلذهاب
381 کاک احمد طهماسبی عزیز مذکر سرپلذهاب
382 زیبا حقگو راد احمد مونث سرپلذهاب
383 شوکت سلیمانی   مونث سرپلذهاب
384 افسانه عزیزی گاوچالی جهانبخش مونث سرپلذهاب
385 سوریه عزیزی محمد مونث سرپلذهاب
386 صدریه عزیزی محمد مونث سرپلذهاب
387 فریحا زارعی جمال مونث سرپلذهاب
388 ریحانه راستی فرد خدانظر مونث سرپلذهاب
389 حسین علیخانی علی مذکر سرپلذهاب
390 یداله زارعی کاک حسن مذکر سرپلذهاب
391 جواد نوری نژاد محمد مذکر سرپلذهاب
392 صورت حیدری نورمحمد مونث سرپلذهاب
393 مجهول الهویه     مذکر سرپلذهاب
394 بیان مرادی ویس مونث سرپلذهاب
395 اسد مرادی   مذکر سرپلذهاب
396 مجهول الهویه     مذکر سرپلذهاب
397 آقامراد نوروزی بیگ مراد مذکر سرپلذهاب
398 آمنه حسن پوریان محمود مونث سرپلذهاب
399 علیرضا دوستیان ملک مذکر سرپلذهاب
400 سیده زینت امیری سید محمود مونث سرپلذهاب
401 سیده پری امیری سید محمود مونث سرپلذهاب
402 عبداله آزادی طهماسب مونث سرپلذهاب
403 هاوژین آزادی جمشید مونث سرپلذهاب
404 امین مرادی رحمان مذکر سرپلذهاب
405 هاجر آزادی اعظم مذکر سرپلذهاب
406 شریف نوروزی محمدخان مذکر قصرشیرین
407 حسن مرادی خدامراد مذکر قصرشیرین
408 داریوش مرادی وند احمد مذکر قصرشیرین
409 فاطمه نعیمی جگرلویی علیمراد مونث قصرشیرین
410 قمرناز نوروزی جاسم مونث قصرشیرین
411 اسداله مرادی مراد مذکر قصرشیرین
412 فرامرز حبیبی ملک مذکر قصرشیرین
413 مرضیه الهی ناصرخانی حبیب اله مونث قصرشیرین
414 شیرین نوروزی دارخور محمد مونث قصرشیرین
415 میثم کرمی   مذکر قصرشیرین
416 فریده اسماعیلی   مونث قصرشیرین
417 منظر یاری   مونث قصرشیرین
418 دولت امیدی   مونث قصرشیرین
419 ظفر عطایی   مذکر قصرشیرین
420 مریم ییلاقی قربانعلی مونث قصرشیرین
421 فاطمه نعمتی   مونث قصرشیرین
422 مینا زارع قدرت اله مونث کرمانشاه
423 زینب قنبری باباعلی مونث کرند
424 سیدگودرز حسینی سیدفریدون مذکر کرند
425 سارا کرمی رضا مونث کرند
426 رمضان پالانی   مذکر کرند
427 وحید قنبری پرویز مذکر کرند
428 زرین تاج نیکدل   مونث کرند
429 پروانه نیکدل   مونث کرند
430 ستایش نیکدل   مونث کرند
431 محمدمهدی پیرمرادی   مذکر کرند
432 لیلا عثمانی   مونث کرند
433 قاسم خیره دست محمد مذکر کرند
434 رنگینه خیره دست   مونث کرند
435 سالار خیره دست   مذکر کرند
436 مینا کریمی سیدشفیع مونث کرند