در اختتامیه نشست منطقه ای رؤسای پزشکی قانونی؛

اساسنامه سازمان پزشكي قانوني کشورهای در حال توسعه (FMODC) امضا شد

به گزارش نویدتهران،در اختتامیه نشست منطقه ای رؤسای پزشکی قانونی که عصر در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار شد نمایندگان کشورهای حاضر در نشست، اساسنامه سازمان پزشكي قانوني کشورهای در حال توسعه (FMODC) را تصویب و امضا کردند.

کشور ایران به عنوان دبیرخانه، دکتر شجاعی به عنوان رییس و دکتر عبدالرئوب ادیب به مدت 2 سال به عنوان دبیر دبیرخانه این سازمان انتخاب شد.

متن بیانیه پایانی و مصوبات به شرح زیر است:

بيانيه پاياني و مصوبات

در سایه توجهات الهی، کشورهای شرکت کننده در نشست منطقه ای روسای پزشکی قانونی که در تاریخ ششم تا نهم اسفند سال 1396 هجری شمسی در تهران برگزار شد، نمایندگان پزشکی قانونی کشورهای شرکت کننده ضمن تأکید بر اهمیت موضوعات مطروحه و لزوم پیگیری مصوبات آن و اعلام آمادگی جهت همکاری در راستای اهداف مشترک مصرح در اساسنامه سازمان، موافقت خود را با موارد زیر اعلام می دارند:

1. تاسيس سازمان پزشكي قانوني کشورهای در حال توسعه متشكل از اعضای حاضر و بر اساس اساسنامه مصوب و اهداف مصرح در اساسنامه سازمان.

2. شرکت کنندگان، آقای دکتر شجاعی رييس سازمان پزشكي قانوني جمهوری اسلامی ايران را به مدت 2 سال به عنوان رييس دوره اي این سازمان و آقاي دكتر عبدالرئوف اديب زاده را به مدت چهارسال به عنوان دبيركل سازمان انتخاب نمودند.

3. دبيركل سازمان موظف شد تا تشكيلات لازم و آيين نامه هاي مورد نياز را تهيه و در جلسه بعدي مجمع عمومي سازمان به تصويب برساند.

4. برگزاری همایش علمی سازمان با موضوع تازه های پزشکی قانونی و چالش های پیش رو در تاریخ 3 مارس 2019 (12 اسفند 1397) در جزیره کیش (جمهوری اسلامی ایران).

متن این اساسنامه به شرح زیر است:

اساسنامه سازمان پزشكي قانوني کشورهای در حال توسعه (FMODC)

نمايندگان پزشكي قانوني كشورهاي شركت كننده در نشست منطقه ای روسای پزشكي قانوني که در تاریخ ششم اسفند 1396 در تهران برگزار شد، به نمایندگی از موسسات پزشکی قانونی کشور متبوع خود توافق نمودند تا سازمان پزشكي کشورهای در حال توسعه به شرح مواد زير تشكيل شود:

فصل اول
تعريف
ماده (1) – سازمان پزشكي قانوني کشورهای در حال توسعه، سازماني علمي، تخصصي و بين المللي است كه حيطه فعاليت آن موسسات پزشكي قانوني كشورهاي عضو مي باشد و داراي شخصيت حقوقي مستقل است. قوانين و مقررات اين سازمان خدشه اي بر قوانين داخلي اعضا وارد نخواهد كرد.

فصل دوم
اهداف
ماده (2) – اهداف سازمان عبارت اند از:
1. ارتقاء سطح پزشكي قانوني كشورهاي عضو به بالاترين سطح استاندارد
2. ترويج و تقويت تبادلات علمي و فني در بين اعضا
3. ارائه استانداردها، راه كارها و دستورالعمل ها در زمينه فرآيندهاي مربوط به پزشكي قانوني و ايجاد وحدت رويه در كشورهاي عضو تا حد امكان
4. تصميم گيري و ارائه راه كارهاي مناسب در مورد چالش هاي جديد در زمينه پزشكي قانوني
5. ايجاد فرصت هاي آموزشي و پژوهشي براي اعضا

فصل سوم
تشكيلات اساسي سازمان
ماده (3) – اركان اصلي سازمان عبارت اند از:
1. مجمع عمومي
2. رياست سازمان
3. دبير خانه دائمي
4. دبير كل
5. هيأت اجرايي
تشكيلات فرعي با تصويب مجمع عمومي امكان پذير خواهد بود.
ماده (4) – رياست سازمان به صورت دوره اي دوساله به عهده يكي از رؤساي پزشكي قانوني كشورهاي عضو قرار مي گيرد.
ماده (5) – مجمع عمومي مركب از رؤساي پزشكي قانوني كشورهاي عضو بوده و وظيفه تبيين سياست هاي كلي و خط مشي سازمان را بر عهده دارد. هر كشوري كه به عضويت سازمان در مي آيد مي تواند يك نماينده در اين مجمع داشته باشد.
ماده (6) – جلسات مجمع عمومي حداقل هر دو سال يك بار برگزار مي شود. برگزاري جلسات فوق العاده به درخواست رييس مجمع يا نيمي از اعضا مجمع امكان پذير مي باشد.
ماده (7) – ریاست سازمان متعاقب برگزاری مجمع عمومی، بر عهده رییس پزشکی قانونی کشور میزبان قرار می گیرد و ریاست وی تا برگزاری مجمع عمومی بعدی ادامه خواهد یافت.
ماده (8) – زمان و مكان برگزاري كنگره ها توسط مجمع عمومي در هر كنگره تصميم گيري مي شود.
ماده (9) – تمام مصوبات و آيين نامه هاي سازمان بايد به تصويب مجمع عمومي برسد.
ماده (10) – دبيرخانه موظف است آيين نامه نحوه تصميم گيري در جلسات مجمع عمومي را تدوين نمايد. اين آيين نامه پس از تصويب در مجمع عمومي قابل اجرا مي باشد.
ماده (11) – دبيرخانه دائمي سازمان كه از اين پس دبيرخانه ناميده مي شود در تهران مستقر مي باشد و دبيركل توسط مجمع عمومي به مدت چهارسال تعيين مي شود. انتخاب مجدد دبیرکل بلامانع است و عزل وي قبل از پايان موعد مقرر با نظر مجمع امكان پذير است.
ماده (12) – ساختار تشكيلاتي دبيرخانه با پيشنهاد دبیرکل و تصويب مجمع عمومي تعيين خواهد شد.
ماده (13) – با توجه به استقرار دبيرخانه در جمهوري اسلامي ايران، طبق سند جداگانه اي قرارداد مقر بين سازمان و دولت جمهوري اسلامي ايران منعقد خواهد شد.
ماده (14) – زبان رسمي دبيرخانه عبارت است از فارسي و انگليسي. تمام مكاتبات به اين دو زبان صورت خواهد گرفت. استفاده از زبان هاي ديگر با تصويب مجمع عمومي امكان پذير خواهد بود.

فصل چهارم
اعضاء
ماده (15) – تمام كشورهاي در حال توسعه مي توانند به عضويت اين سازمان درآيند. كشوري كه مايل به عضويت در اين سازمان است بايد درخواست كتبي خود را به دبيرخانه این سازمان ارسال نمايد تا پس از تصويب در مجمع عمومي، عضویت کشور متقاضی محقق شود.
ماده (16) – سازمان مي تواند به منظور ارتقاء سطح علمی و بنيه مالي يا هر دليل ديگري كه در جهت اهداف سازمان باشد از میان سازمان ها و اشخاصي كه در زمينه هاي كاري مرتبط با سازمان فعاليت مي نمايند عضوگيري نمايد (به عنوان ناظر بدون حق رأي).
ماده (17) – سازمان مي تواند با كشورهاي غيرعضو یا سازمان ها و اشخاص به منظور پيشبرد اهداف خود قرارداد تعاون و همكاري منعقد نمايد.
ماده (18) – سازمان در زمان برگزاري مجمع عمومي يا هر زمان ديگر كه تشخيص دهد مي تواند از نمايندگان سازمان هاي دولتي و غيردولتي يا اشخاص حقيقي فعال در زمينه فعاليت سازمان دعوت به همكاری نموده و يا به عنوان مجرب يا مشاور به جلسه دعوت نمايد.

فصل پنجم
بودجه
ماده (19) – بودجه سازمان از محل حق عضويت اعضاء، مساعدت هاي مالي سازمان ها و دولت ها و فعاليت هاي درآمدزا با تصويب مجمع عمومي تأمين مي شود. مقدار حق عضويت كشورهاي مختلف مبتني بر شرايط خاص آن ها به پيشنهاد دبيركل و تأييد مجمع عمومي تعيين مي شود.

فصل ششم
خروج
ماده (20) – هر عضو سازمان مي تواند درخواست كتبي خروج از سازمان را به دبيرخانه تحويل نمايد تا پس از پرداخت تعهدات مالي خود تا پايان سال عضويت و موافقت مجمع عمومي از سازمان خارج شود.

فصل هفتم
تفسير و تعديل
ماده (21) – اگر در تفسير هر يك از مفاد اين اساسنامه اختلاف نظري به وجود آيد، مرجع تفسير، كميته حقوقي دبيرخانه خواهد بود.
ماده (22) – تغيير و تعديل اساسنامه تنها با تصويب مجمع عمومي امكان پذير خواهد بود.

این اساسنامه در پنج (5) صفحه است و در حکم واحد به زبان انگلیسی و فارسی در تاریخ 27 فوریه 2018 در تهران امضا شده است و تمام متن به همان اندازه معتبر است.