بهرام قاسمی:

از تمدید آتش بس در افغانستان استقبال کرده و خواستار تداوم آن هستیم

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز رضایت از پایبندی دولت افغانستان و گروه طالبان به آتش بس موقت اعلام شده به مناسبت عید سعید فطر، از تمدید آتش بس توسط دولت افغانستان استقبال و خواستار استمرار، تداوم و پایبندی و احترام طرفين به اين آتش بس شد.

قاسمی اظهار امیدواری کرد تداوم آتش بس بتواند زمینه ساز آغاز روند نوين و سازنده ای برای گفتگوهای صلح و برقراری ثبات و آرامش در افغانستان باشد.