ساعتی پیش؛

ارزوئيه لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۱ریشترارزوئيه در کرمان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۴.۱
تاريخ وقوع زلزله:
دوشنبه، ۱۰ دي ۱۳۹۷ در ۱۰:۱۴:۱۳
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۰۶:۴۴:۱۳
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۱

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۸.۳۲ شمالي و ۵۶.۷۲ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
۳۸ كيلومتري ارزوئيه، کرمان
۴۲ كيلومتري سرگز، هرمزگان
۵۶ كيلومتري فارياب، کرمان