سردار قاسم رضايي:

ارتقاء تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی مرزبانی در دستور کار ناجا

به گزارش نویدتهران، فرمانده مرزباني ناجا با تاکید بر اینکه ارتقاء تجهيزات الکترونيکي و اپتيکي در دستور کار است، گفت: انتظار داريم دولت، مجلس وکلیه دستگاه های ذيربط برای برطرف كردن نيازمندي هاي سازماني و تجهيز امكانات بيش از پيش مرزباني را ياري کنند.

سردار قاسم رضايي در حاشیه مراسم تحليف فراگيران رسته مرزباني در مركز آموزش ثامن مشهد، اظهارداشت: مرزباني در 8775 کيلومتر مرز مشترك با همسايگان پيراموني، با مجاهدت ها و تلاش هاي فرزندان ميهن اسلامي در حال حراست از كيان حريم اسلامي است كه اين، يك عبادت در راه خدا به شمار می آید.
وي با بیان اینکه جمهوري اسلامي ايران، کشور بزرگي است که الحمدلله همسايه هاي خوبي دارد، گفت: اما برخی از كشورهاي همسايه و منطقه با توطئه هاي دشمن، دچار ناامني شده که يکي از اين فتنه ها، حضور داعش است ولي به حول قوه الهي با مجاهدت هاي مدافعان حرم و حريم، اين توطئه ها خنثي شده است.
این مقام ارشد انتظامی کشور ادامه داد: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يکي از سازمان هاي موثر در امنيت داخلي و ملي در سطح نيروهاي مسلح است که مسئوليت مراقبت از مرزها را بر عهده دارد كه خوشبختانه اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شده است؛ با نگاه بلندي که در دولتمردان و نيروهاي مسلح ما وجود دارد، امروز در مرزباني يک انسجام و شکوه خوبي را شاهد هستيم .
سردار رضایی با اشاره به جمع دانش آموختگان مرزباني در مركز آموزش ثامن مشهد، خاطر نشان کرد: اين دانش آموختگان که براي آنها جشن مي گيريم، مدافعان حريم هستند كه يکي از برنامه هاي جدي مرزباني، ارتقاء مهارت ها و معنويت براي آنان است که در اين مراسم شاهد روحيه بالای اين عزيزان هستيم.
وی اضافه كرد: اگر امروز علي رغم توطئه هاي موجود در کشورهاي پيراموني، امنيت مطلوبي در مرزها و داخل كشور شاهد هستيم، علت آن رزمندگان مرزباني ناجا است که با تمام سختي ها اين امنيت را به وجود آوردند.
فرمانده مرزبانی ناجا تصریح کرد: انتظار داريم دولت، مجلس وکلیه دستگاه های ذيربط برای برطرف كردن نيازمندي هاي سازماني و تجهيز امكانات بيش از پيش مرزباني را ياري کنند؛ با توجه به برنامه توسعه ملي و نیز برگزاری نشست هايي با نمايندگان مجلس، مقرر شد در برنامه سال 97 اقدامات خوبي در این راستا انجام شود و اميدواريم نیازمندی های مرزبانی اعم از تجهیزات و امکانات تامین شود.
سردار رضايي با تاکید بر اینکه ارتقاء تجهيزات الکترونيکي و اپتيکي در دستور کار است و بایستی انسداد مرزها بيش از پيش تشديد شود، تصریح کرد: در بحث مبارزه با مواد مخدر اقدامات خوبي انجام شده به گونه ای که در سال جاري بیش از 55 تن کشف مواد مخدر را شاهد بوديم؛ البته ارتقاء معيشت مطلوب مرزبانان نیز در دستور کار است.