فرمانده نیروی زمینی ارتش:

ارتش در اوج آمادگی رزمی قرار دارد

به گزارش نویدتهران،فرمانده نیروی زمینی ارتش در منطقه رزمایش اقتدار گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی رزمی قرار دارد و به منظور ارزیابی تحرک و پا دررکابی نیروهای خود رزمایش اقتدار را در این منطقه آغاز کرده است.
مرحله آماده سازی رزمایش اقتدار ارتش در منطقه مرزی غرب کشور آغاز شد .
فرمانده نیروی زمینی ارتش که در منطقه رزمایش حضور یافته است گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی رزمی قرار دارد و به منظور ارزیابی تحرک و پا در رکابی نیروهای خود رزمایش اقتدار را در این منطقه آغاز کرده است .
رزمایش اقتدار به صورت مشترک با حضور یکان هایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در منطقه مرزی غرب آغاز شده است که یگان های زرهی، توپخانه، پهپاد و هوانیروز نیروی زمینی در این رزمایش نقش به سزایی ایفا می کنند.