امیرعبداللهیان:

ادله متقن مبنی بر شهادت امام موسی صدر در دست نیست

به گزارش نویدتهران،دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: توجه به جامعه مسیحیان لبنان از نقاط قوت امام موسی صدر بوده است.
حسین امیرعبداللهیان توجه به جامعه مسیحیان لبنان را از نقاط قوت امام موسی صدر برشمرد و گفت: امام موسی صدر در رفتار سیاسی و انقلابی خود تصویر زیبایی از دین رحمانی اسلام ناب محمدی(ص) را به نسل موجود ارائه داد.

وی افزود: حضور مؤثر امام موسی صدر به عنوان مبلغ اصیل دین مبین اسلام تاثیر شگرفی بر وحدت ادیان در عرصه لبنان برجای گذاشت.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در پایان با بیان اینکه ایمان و روحیه خستگی ناپذیر امام موسی صدر از ارکان مقاومت علیه رژیم صهیونیستی به شمار می رود، خاطرنشان کرد: همچنان ادله متقن مبنی بر شهادت امام موسی صدر در دست نیست.