بهرام قاسمی:

ادعاهای رییس سازمان سیا نابجا و ناموجه و نمونه آشكار سياست های مداخله جويانه و نامشروع ايالات متحده آمريكاست

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن ادعاهای رئیس سازمان سیا پیرامون سیاست های منطقه ای ايران گفت: همسایگان همواره اولویت نخست در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهند بود و ايران بر اساس اصل عدم مداخله در امور داخلی ديگر كشورها، به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تمامی همسایگان خود احترام گذاشته و با تكيه بر اين اصل اساسی كه امنیت همسایگان، امنیت منطقه و امنيت ماست، برای همکاری بيشتر، درک متقابل، تعميق روابط و همزیستی مسالمت آمیز و تامین امنیت دسته جمعی تمامی کشورهای همسايه و پیرامونی خود آمادگی خود را اعلام و در اين مسير گام های بلندی برداشته و برای تحقق آن تلاش و ايده های سازنده ای را مطرح کرده است.

قاسمی اظهارات رییس سازمان سیا را اظهاراتی نا بجا و ناموجه و نمونه آشكار سياست های مداخله جويانه و نامشروع ايالات متحده آمريكا ارزيابی و بيان داشت: تكرار اين گونه سخنان سخيف صرفا به منظور ايجاد تفرقه میان کشورها و ملت های مسلمان منطقه و نشانگر استمرار زياده خواهی های آن كشور تلقی می شود.

و ی افزود: برخلاف آنچه این مقام آمریکایی قصد القاء آن را دارد، این حضورِ مداخله گرایانه و بی ثبات کننده آمریکا در منطقه و پیرامون مرزهای ایران است که نه تنها منافع تمامی کشورهای منطقه را تهدید می کند، بلکه مانعی جدی بر سر راه نزدیک شدن اين کشورها به یکدیگر و پایان دادن به برخی اختلافات و بحران های موجود از طریق گفتگو و دیپلماسی است. بی شک آمريكا كماكان متهم اصلی در ايجاد بی ثباتی و رشد افراط گرايی و افزايش خصومت و خشونت و رشد تروريسم در اين منطقه و تمام جهان خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به فرارسیدن دهه مبارک فجر، آن را نماد مخالفت ملت بزرگ ایران با سیاست ها و دخالت های چندین دهه ای آمریکا در امور داخلی کشورمان دانست و اظهار داشت: مردم ایران و تمامی ملت های منطقه، آمریکا را کشوری متجاوز می دانند كه حضورش در منطقه و حمایت پیدا و پنهانش از گروه های تروریستی و اشغالگران و متجاوزين مستبد، ارمغانی جز جنگ، بی ثباتی و ناامنی برای آنها نداشته است.