احتمالا ۴ نفر زنده هستند؛

ادامه تلاش برای خارج کردن پیکر شهدای آتش نشان از زیر آوار

پلاسکوتلاش برای خارج کردن پیکر شهدای آتش نشان از زیر آوار بعد از تست دستگاه زنده یاب ادامه دارد و گفته می شود که احتمالا ۴ نفر زنده هستند.

به گزارش نوید تهران، تلاش برای خارج کردن پیکر شهدای آتش نشان از زیر آوار بعد از تست دستگاه زنده یاب ادامه دارد و گفته می شود که احتمالا ۴ نفر زنده هستند.

این در حالی است که همزمان با بارش باران تلاش برای آوار برداری و پیدا کردن اجساد جان‌باختگان وارد سومین روز خود شده است.

آتش‌نشانان از یک‌سو مشغول خاموش کردن آتش شعله‌ور و برخواسته از زیر آوارها هستند و از سوی دیگر در جستجو و تلاش برای پیدا کردن اجساد جان‌باختگان هستند.