معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور خبر داد:

اخذ مجوز قطعی ۳۷ رشته محل جدید در مقطع کارشناسی ارشد

فراهانیدکتر ابوالفضل فراهانی گفت: دانشگاه پیام نور موفق به اخذ مجوز قطعی ۳۷ رشته محل جدید در مقطع کارشناسی ارشد و تعدادی در مقطع کارشناسی از دفتر شورای گسترش آموزش عالی شد.
به گزارش نویدتهران وبه نقل ازروابط عمومی دانشگاه پیام نور،معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه اکثر مجوزهای اخذ شده در سطح استانهای مختلف و در بخش های روانشناسی، علوم تربیتی، مدیریت و الهیات است، افزود: علاوه بر آن، تعداد قابل توجهی تقاضا از سوی دانشگاه در رشته های علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم و هنر نیز در نوبت بررسی دفتر شورای گسترش است که دانشگاه بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم را برای ایجاد و راه اندازی این رشته ها فراهم کرده و از حضور حداقل ۲ عضو علمی استادیار در هر رشته برخوردار است.
وی ابراز امیدواری کرد، دفتر شورای گسترش آموزش عالی با سرعت بخشیدن به روند بررسی تقاضاهای دانشگاه، امکان بهره مندی جامعه از خدمات آموزشی این دانشگاه را بیش از گذشته فراهم آورد.

معرفی ۲۳۰ عضو علمی دانشگاه پیام نور برای مشارکت در تصمیم سازی های کمیته های گسترش آموزش عالی و کمیته برنامه ریزی درسی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور همچنین از معرفی ۲۳۰ عضو علمی دانشگاه پیام نور برای مشارکت در تصمیم سازی های کمیته های گسترش آموزش عالی و کمیته برنامه ریزی درسی به معاونت آموزشی وزارت علوم خبر داد و گفت: حضور اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در این کمیته ها می تواند در معرفی توانمندی ها و قابلیت های این دانشگاه نقش موثر ایفا کند.
دکتر فراهانی با اشاره به پیگیری های ریاست دانشگاه و اعلام نظر مساعد دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر مشارکت اعضای علمی دانشگاه پیام نور در کمیته های تصمیم گیری در مراسم افتتاح تلویزیون تعاملی دانشگاه پیام نور افزود: چنانچه دفتر شورای گسترش وزارت علوم از این اعضای هیات علمی معرفی شده که دارای تخصص دانشگاهی بوده و به وجوه تمایز دانشگاه پیام نور با سایر دانشگاه های سنتی و ماموریت های ویژه این دانشگاه نیز اشراف دارند، بهره مند شود، ضمن تسریع در پاسخگویی و اخذ تصمیمات، در جهت تحقق عدالت آموزشی گام های ارزشمندی برداشته خواهد شد و کارآمد تر و نقش آفرین تر از گذشته خواهد بود.