نوش آبادی مطرح کرد؛

اخذ خسارت از کشورهایی که با تاخیر منابع مالی بلوکه شده ایران را آزاد می‌کنند


به گزارش نویدتهران،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: از آنجایی که پول های بلوکه شده یک کشور جزو سرمایه های آن محسوب می شود بر این اساس تاخیر در آزاد سازی منابع ایران موجب پرداخت خسارت از سوی آن‌ها به ایران خواهد شد.

حسین نوش آبادی در گفت و گویی درباره راهکار های آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران در بانک های خارجی گفت:پول های بلوکه شده دربانک های خارجی بخشی از مطالبات و سرمایه های جمهوری اسلامی ایران و حقوق ملت محسوب می شود.

عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: اقدام برخی از کشورها به مسدودسازی سرمایه ایران با آرای محاکم داخلی یا به بهانه تحریم از نظر جمهوری اسلامی معقول نبوده و نیست.

وی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری،وزارت امورخارجه و دستگاه های ذی ربط تلاش هایشان را به منظور اعاده حقوق ملت ایران بیشتر کنند تا منابع بلوکه شده بیش از این در حبس نماند.

نوش آبادی بیان کرد: از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران روابط خارجی خود را بر اساس منافع متقابل تدوین می کند انتظار دارد تا کشورها به تعداتشان عمل کرده و پول هایی ایران را به بهانه تحریم در بانک هایشان محبوس نکنند. پول‌های بلوکه شده یک کشور جزو سرمایه های آن محسوب می‌شود بر این اساس تاخیر در آزاد سازی منابع ایران موجب پرداخت خسارت خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: تلاش ها برای آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران باید جدی تر از گذشته باشد و بخش های حقوقی از طریق مذاکره با کشورهای مقابل زمینه آزادسازی منابع بلوکه شده را فراهم آورند.