بروجردی عنوان کرد:

اختلاف جدی ترامپ و کنگره در زمینه اعمال تحریم موشکی علیه ایران

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در درون حاکمیت آمریکا از جمله کنگره در رابطه با مسائل مختلف از جمله اعمال تحریم موشکی علیه ایران با ترامپ اختلافاتی وجود دارد.
علاءالدین بروجردی در واکنش به تلاش ترامپ برای اعمال تحریم های غیر هسته ای علیه ایران در زمینه فعالیت موشکی اظهار داشت: آمریکایی به هر میزانی که بخواهند چشمان خود را بر واقعیت های جمهوری اسلامی به عنوان نظام مقتدر بر هم بگذارند و تصمیمات غیر واقع بینانه در مقابل ملت ایران اتخاذ کنند، متحمل ضررهای بیشتری خواهد بود.

به گزارش نویدتهران،نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: ملت ایران راه خود را انتخاب کرده و تحت فرماندهی مقام معظم رهبری و رهبری های داهیانه ایشان با استواری و اقتدار در جهت منافع ملی حرکت خواهند کرد.

وی گفت: از آنجایی که تنها وسیله بازدارندگی ما در مقابل تهاجمات دشمن توانمندی موشکی است به هیچ وجه یک گام در جهت تحقق اهداف ترسیم شده در این صنعت عقب نشینی نخواهیم کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص همراهی کنگره با ترامپ در زمینه اعمال تحریم های موشکی علیه ایران اظهار داشت: در درون حاکمیت آمریکا از جمله بین دولت و کنگره اختلاف نظر زیاد وجود دارد یکی از مسائلی که محل این اختلاف شده تحریم ایران به بهانه فعالیت های موشکی است.