احضار سفیر سوئیس به وزارت امور خارجه

به گزارش نویدتهران،سفیر سوئیس به وزارت امور خارجه احضارشد.
مارکوس لایتنر سفیر سوئیس در ایران – به عنوان حافظ منافع ایالات متحده آمریکا – امروز به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به دخالت های آمریکا در امور داخلی ایران به وی ابلاغ شد.