دکترنجفی خبر داد:

اجرای 9طرح تملک دارایی های سرمایه ای در سطح شهرکهای صنعتی با محوریت حمایت از صنایع کوچک

به گزارش نویدتهران،معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از اجرای 9 طرح تملک دارایی های سرمایه ای در سطح شهرکهای صنعتی در سال 95 خبرداد و گفت: مدیریت بیش از 81 هزار واحد صنعتی کوچک که بیش از 92 درصد صنایع کل کشور را در بر می گیرد با سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی است.

صادق نجفی معاون وزیر صنعت ، معدن وتجارت در جلسه مجمع عمومی طرح تملک دارای سرمایه ای سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران که با حضورالستی معاون توسعه مدیریت، منابع وامور استانهای وزارت صنعت ، معدن و تجارت و نمایندگانی از وزارت امور اقتصاد ودارایی، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت نیرو ، وزارت راه وشهرسازی وسازمان برنامه و بودجه کشور برگزارشد، اظهارداشت: 9 طرح تملک دارایی سرمایه ای در حوزه کمک به تکمیل و ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی ، کمک به ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی، ایجاد هفت شهرک فناوری و مراکز خدمات فناوری و کسب و کار ، کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع، کمکهای فنی و اعتباری به صنایع لبنی و همچنین کمک به ایجاد زیر ساختهای شهرکهای صنعتی و توسعه زیر ساختهای جاسک و گواتر بوده که اقدامات مناسبی در این راستا انجام شده است.

نجفی در ادامه حمایت از توسعه صنایع کوچک و ایجاد زیر ساخت های عمرانی در شهرکهای صنعتی را ماموریت اصلی سازمان اعلام کرد و گفت: 85 هزار واحد صنعتی در کل کشور مستقر هستند که از این تعداد 81 هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک قراردارند.

وی ایجاد اشتغال وحمایت از بخش تولید به ویژه صنایع کوچک را اولویت اصلی کشور عنوان کرد و گفت: در این راستا باید اعتبارات مناسبی در اختیار سازمان قرار بگیرد تا بخش عمده ای از دغدغه ها با بکارگیری سیاست های حمایتی ازواحدهای صنعتی کوچک مرتفع شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه بیش از 40 هزار واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی مستقر هستند، خاطر نشان کرد: مدیریت این واحدهای صنعتی برعهده سازمان بوده و ما با بهره مندی از منابع مالی می توانیم خدمات مناسبی به این بنگاه ها در حوزه زیر ساخت های صنعتی ،کمک های نرم افزاری و… ارائه نماییم.

نجفی در بخش دیگری از سخنانش تعداد شهرکها نواحی صنعتی مصوب را 966 مورد اعلام کرد و افزود: از این تعداد 800شهرک وناحیه در مرحله واگذاری زمین به متقاضیان قراردارد و از زیر ساخت های مناسبی برخوردار است.

مقیمی : راه اندازی 193 تصفیه خانه فاضلاب در شهرکهای صنعتی

در جلسه مجمع عمومی سازمان فرشاد مقیمی معاون برنامه ریزی سازمان نیز ضمن تشریح اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح های تملک دارایی از راه اندازی 193 تصفیه خانه فاضلاب در شهرکهای صنعتی خبرداد و گفت: کمک به ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی و ایجاد هفت شهرک فناوری ، کمکهای فنی و اعتباری به صنایع کوچک و کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع نیز از جمله اقداماتی است که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی انجام شده است.

مقیمی در ادامه سایر طرح های تملک دارایی سرمایه ای را تشریح و گزارشی از اعتبارات جذب شده در این راستا ارائه کرد.

سلیمانی : بهره مندی ازکمک های فنی و اعتباری در جهت حمایت از صنایع کوچک

غلامرضا سلیمانی معاون صنایع کوچک سازمان نیز در این جلسه با اشاره طرح کمک به ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی خواستار اختصاص اعتبار مناسبی به طرح های کمک های فنی و اعتباری ونوسازی جهت حمایت از واحدهای صنعتی کوچک شد.

معاون صنایع کوچک سازمان در ادامه با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال دغدغه اصلی کشور به شمار می رود، خاطرنشان کرد: متوسط سود دهی در صنعت 6/9 درصد است اما سود تسهیلات در کشور ما به 24 درصد می‌رسد که برای جبران این فاصله می توان از کمکهای فنی و اعتباری برای حمایت از صنایع کوچک استفاده کرد.

فرجی : حمایت دولت از ایجاد زیر ساخت های عمرانی در شهرکهای صنعتی

هوشنگ فرجی معاون توسعه مدیریت، منابع وامور استان های سازمان نیزدر جلسه مجمع عمومی دارایی های سرمایه ای سازمان اعلام کرد: حمایت از صنایع کوچک و همچنین کیفی سازی زیر ساخت های عمرانی در شهرکهای صنعتی نیازمند حمایت دولت می باشد.

محمدزاده: 76 درصد از واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی تحت پوشش تصفیه خانه مرکزی قراردارند

فتحعلی محمدزاده معاون فنی سازمان نیز در این جلسه با بیان اینکه منابع مالی سازمان محدود است، اظهارداشت:به رغم محدودیت منابع 76 درصد از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی تحت پوشش تصفیه خانه مرکزی قرار دارند.