فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد؛

اجرای همزمان ۲ طرح اقتدار و صاعقه در تهران بزرگ

به گزارش نویدتهران، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اجرای همزمان ۲ طرح اقتدار و صاعقه و دستگیری ۸۵۰ سارق و قاپ زن و زورگیر خبر داد.

سردار “حسین رحیمی” با اشاره به اجرای همزمان  ۲ طرح صاعقه و اقتدار، اظهار داشت: در اجرای ششمین مرحله طرح صاعقه پلیس پیشگیری ۳۶۵ سارق و ۹۸ قاپ زن و زورگیر دستگیر شدند.

وی با اشاره به دستگیری ۱۲۷ نفر در رابطه با حمل سلاح سرد و جمع آوری ۱۴۰۰ قبضه سلاح سرد نا متعارف از قبیل قمه، شمشیر و … افزود: در این طرح ۴۱ نفر از اراذل و اوباش سطح دار که تحت تعقیب بودند نیز دستگیر شدند.

سردار رحیمی با اشاره به کشف ۶۲ دستگاه خودروی مسروقه، گفت: در اجرای این طرح ۴۷ باب منزل که دارای ۱۴۷ اتاقک و پاتوق مجرمان بودند نیز پلمب شدند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به کشف ۲۵۹ فقره پرونده سرقتی، عنوان داشت: در این طرح ۵۴۸ معتاد متجاهر نیز جمع آوری شدند.

وی در ادامه در توضیح کشفیات مرحله هشتم طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی فاتب، بیان داشت: در این مرحله از طرح اقتدار ۱۲۹ پرونده در خصوص شرارت، درگیری، عربده کشی، قدرت نمایی، ضرب و جرح و …  تشکیل و احکام آن پیگیری شد.

سردار رحیمی با اشاره به پاک سازی ۱۲۱ محله و منطقه از جمله قهوه خانه، سفره خانه، باشگاه های بدنسازی، پارک و… در تهران بزرگ در اجرای این طرح، عنوان داشت: در اجرای این طرح ۲۱۹ نفر از اراذل و اوباش و توزیع کنندگان مواد مخدر و گردانندگان مراکز قمار و فساد دستگیر شدند.

این مقام ارشدانتظامی با اشاره به کشف ۳۱ قبضه انواع سلاح گرم و شبه سلاح، بیان داشت: در این مرحله از طرح اقتدار یک میلیون و ۲۳۷ هزار و ۸۶۳ عدد انواع مواد محترقه نیزکشف شد.

وی با اشاره به بازدید انجام گرفته از ۲۹۸ واحد صنفی، عنوان داشت: ۷۱ مورد واحد صنفی متخلف از قبیل سفره خانه، قهوه خانه و باشگاه های بدنسازی که پاتوق یا محل تردد اراذل و اوباش بودند پلمب شدند.

سرار رحیمی با اشاره به رصد ۸۷ تارنما و شناسایی ۲۰ مورد صفحات مجرمانه، گفت: در این رابطه ضمن مسدود کردن ۴ صفحه مجازی ۴ نفر از گردانندگان و ادمین های کانال های اراذل و اوباش در بستر فضای مجازی احضار و توجیه شدند.

این مقام ارشد انتظامی در واکنش به اجاره پشت بام ها، این امر را تکذیب کرد و افزود: محدودیت تردد شبانه از ساعت ۲۱ تا ۳ صبح پابرجاست و به کسبه توصیه می کنم که تا ساعت ۸ شب واحد صنفی خود را ببندند.