اجرای موفقیت آمیز عملیات بازپس گیری ، تثبیت و پدافند توسط نیروهای تیپ مخصوص نزسا

به گزارش نویدتهران،عملیات بازپس گیری ،تثبیت و پدافند توسط نیروهای تیپ مخصوص نیروی زمینی سپاه با موفقیت به اجرا در آمد.

پس از اجرای کامل و موفقیت آمیز عملیات تاخت در مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ که با انجام غافلگیری و تصرف مواضع دشمن فرضی ، انهدام اماکن و تاسیسات راهبردی ،تخریب ، خرج گذاری ، انفجارات و سپس ترک محل صورت گرفت ،بخش دوم عملیات آغاز گردید.

در این بخش، غواصان زبده و آموزش‌دیده نیروی مخصوص، از عمق دریا عملیات بازپس گیری را دنبال کردند .

بنابراین گزارش؛ همزمان با این اقدام ، نیروهای عمل کننده با آتش سنگین توپخانه پشتیبانی می شوند .

این مرحله از عملیات در ادامه با پشتیبانی هوایی بالگردهای هوانیروز و پهپادهای رزمی این نیرو دنبال شد .

انتقال نفربرها با شناور و ورود آنها به ساحل از بخش های دیگر این عملیات در رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ نیروی زمینی سپاه است .

در این مرحله از رزمایش، عملیات بازپس گیری ، تثبیت و پدافند توسط نیروهای تیپ مخصوص با موفقیت به اجرا درآمد .