قاسمی:

اجازه نمی دهیم برای کاهش توان دفاعی​ ما تلاش کنند

به گزارش نویدتهران،قاسمی گفت: جمهوري اسلامی ايران هرگز اجازه نخواهد داد ديگران در جهت كاهش توان دفاعی و بازدارندگی ايران صلح جو تلاش کنند و همزمان کشورهای منطقه را به انواع سلاح های مرگبار تجهیز کنند.

بهرام قاسمی در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهور فرانسه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران خواستار تحقق و تحكيم صلح و امنیت همسایگان و منطقه حساس و پرالتهاب خاورمیانه است و در این راه و با در نظر داشتن اصول ثابت خود كه تقويت ثبات و امنيت برای خود و همه منطقه است، تمام تلاش و توان خود را در جهت مبارزه با تهدیدات امنیتی و بی ثبات ساز گروه های تروريستی به کار گرفته است.
وی افزود: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با داعش و تروریسم تکفیری به درخواست برخی دولت ها و با همکاری و مشارکت ديگر دولت های منطقه انجام شده و این اقدامات نه تنها مغایرتی با موازین بین المللی نداشته است بلکه در ایجاد امنیت در منطقه و حفظ یکپارچگی و حاکمیت ملی دولت هایی که در معرض تهدید تروریسم داعشی بودند و همچنين صلح و امنيت جهاني و حفاظت از ديگر مردم بيگناه در ساير كشورها ازجمله كشور فرانسه مفید و موثر واقع شده است. بی شک اين كشورها بايد قدردان اين تلاش مهم جمهوری اسلامی ايران باشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت: اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه مبتنی بر نوعی پیشداوری و نگاه غیرواقع بینانه به تحولات منطقه است. داشتن چنین رویکرد جانبدارانه کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ايران با نگاهی منطقی و واقع بينانه و با درک شرايط اروپای امروز و به خصوص شرايط فرانسه بعد از ايالات متحده آقای ترامپ انتظار دارد اروپا بتواند در مسير همگرايی و استقلال و داشتن درک واقع بينانه از تحولات جهانی و اين منطقه حساس گام های دقيق تری در جهت صلح و امنيت جهانی بردارد.
وی تصریح کرد: توانمندی های موشکی ایران در چارچوب دکترین نظامی ایران که مبتنی بر سياست های تدافعی و بازدارندگی است قرار دارد و آنچه خطر واقعی است رقابت ايالات متحده و برخی كشورهای اروپايی در فروش سلاح های پیچیده و پیشرفته به برخی کشورهای خاص منطقه است که اقدامی تحریک کننده به شمار می رود و با اين انباشت تسليحات و تقويت و گسترش زرادخانه های پرشمار، ناامنی و بی ثباتی منطقه ای را افزایش می دهد.
قاسمی تاكيد كرد: جمهوری اسلامی ایران با بهره گيری از تجارب تاريخی به خصوص تجارب تلخ چند دهه اخير كه باعث تجاوز و حمله نظامی يک رژيم ديكتاتور سر تا پا مسلح به سلاح های دريافتی از بسياری از كشورهای جهان به خصوص برخی كشورهاي اروپايی كه دوستان فرانسوی بدان بيش از ديگران واقفند، هرگز اجازه نخواهد داد ديگران در جهت كاهش توان دفاعی و بازدارندگی ايران صلح جو سخن بگویند و يا تلاشی با معيارهای دوگانه انجام دهند و در عين تكرار و ابراز نگراني از توان دفاعي ايران به فروش و تسليح ديگر كشورهای منطقه به انواع سلاح های فوق پيشرفته اقدام کنند.
وی افزود: آنانی كه نگران توان دفاعی و بازدارنده ايران هستند، بعد از مرور تاريخ جنگ تحميلی هشت ساله و ديگر اقدامات غيرمنطقی خود در قبال مردم بزرگ ايران بهتر است هر چه سريع تر از صدور انواع سلاح های كشتار جمعی و ديگر تسليحات به كشور های منطقه خودداری کنند كه اگر خطری منطقه را تهديد می كند همانا حمايت از كشورهای حامی تروريسم تكفيری و فروش تسليحات و دخالت های نابجای ديگران در اين منطقه خواهد بود.
قاسمی در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از سال‌های گذشته مبتکر ایجاد ترتیبات امنیتی با مشارکت کشورهای منطقه خلیج فارس با هدف برقراری ثبات و امنیت در چارچوب همکاری همه کشورهای این منطقه بوده است و نگرانی های ساختگی و ذهنی کشورهای فرامنطقه ای از توانمندی های دفاعی خود را غیر قابل قبول می داند.