وزیر آموزش‌و پرورش در پیامی تأکید کرد:

اجازه نمی‌دهم دانش‌آموزی از آموزش جا بماند

به گزارش نویدتهران،وزیر آموزش ‌و پرورش در پیامی تأکید کرد: اجازه نمی‌دهم دانش‌آموزی از آموزش جا بماند.

محسن حاجی میرزایی در پیامی، اظهار کرد: سامانه شاد قریب ۹۰ درصد دانش‌آموزان را پوشش می‌دهد برای مابقی که یا دسترسی به اینترنت نداشته یا ابزار ندارند برنامه ویژه‌ای داریم.

مدیران و معلمان عزیز به‌صورت حضوری و با ارائه بسته‌های آموزشی حتی با تماس‌های تلفنی آموزش را پی می‌گیرند.

وزیر آموزش‌ و پرورش تأکید کرد: اجازه نمی‌دهم دانش‌آموزی از آموزش جا بماند.