علی شمخانی:

اتخاذ تصمیمات لازم در قبال مصوبه سنای امریکا

دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد: در جلسه اخیر هیئت نظارت بر اجرای برجام، مصوبه مجلس سنای امریکا به دقت بررسی و تصمیمات لازم در خصوص اجرای اقدامات و فعالیت های متقابل اتخاذ شد.
به گزارش نویدتهران، علی شمخانی اجرای اینگونه اقدامات ازجانب امریکا را فارغ از نسبت حقوقی آن با برجام، رفتاری خصمانه و غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد و افزود: ادامه مسیر غیرسازنده دولت قبلی ایالات متحده امریکا علیه ایران نشان می دهد که حکام این کشور بدون توجه به هنجارهای پذیرفته شده بین المللی، به دنبال بهانه جویی برای افزایش تنش و بی ثباتی در منطقه هستند.

وی گفت: افراط گرایان امریکا و داعش دو روی یک سکه اند که با هدف مشترک و ابزارهای متفاوت به دنبال تاثیرگذاری منفی بر محیط داخلی کشور و امنیتی کردن شرایط جمهوری اسلامی ایران هستند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهارات ستیزه جویانه وزیر امور خارجه امریکا را مصداق بارز توحش مدرن دانست و اظهار داشت: متاسفانه امروز در منطقه و در عرصه بین الملل افراد و کشورهایی صحبت از ثبات و امنیت می کنند که خود ریشه و ثمره ناامنی، شرارت و توسعه تروریسم هستند.

شمخانی با اشاره به اقداماتی که در مجلس شورای اسلامی به منظور مقابله با مصوبه اخیر کنگره امریکا دنبال خواهد شد گفت: یکی از تاثیرگذارترین اقدامات برای بسیج مجموعه ظرفیت های کشور در مسیر برخورد با اقدامات ستیزه جویانه امریکا، اتخاذ سازوکارهای قانونی تکلیف آور است که در این راستا مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وی اضافه کرد: تجربه شکست خورده تحمیل جنگ، تحریم های همه جانبه و اقدامات تروریستی گسترده علیه ایران نشان دادکه انسجام غیرقابل خدشه کشور ما که بر پایه حمایت و مشروعیت مردمی استوار است، با اقداماتی از این دست، در معرض آسیب قرار نخواهد گرفت.

شمخانی هدف دشمن از تحریم ها را تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد کشور و آسیب پذیر کردن جامعه در برابر فشارهای اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی و تحکیم ساخت درونی قدرت نظام، فارغ از وجود یا فقدان تحریم، راهبرد محوری کشور برای مدیریت تغییرات اقتصادی، سیاسی و امنیتی است.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت انسجام ملی در فضای پس از انتخابات گفت: با عبور از انتخابات، اکنون باید رقابت ها به فراموشی سپرده شود و مجموعه سلیقه های سیاسی و رسانه های وابسته به آنها با اتخاذ مشی سازنده و همکاری و انسجام بیش از پیش، دولت منتخب را برای تحقق راهبردهای تعیین شده ازجانب مقام معظم رهبری در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یاری کنند.