‎سيد عباس عراقچی:

اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند در تحولات جهانی اثر گذار است

‎سيد عباس عراقچی، معاون امور حقوقی وبين المللی وزارت امور خارجه كه در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان كشورهای حاشيه اقيانوس هند در جاكارتا شركت كرده است امروز ١٦ اسفند ٩٥ طي سخناني در اين اجلاس ضمن اشاره به اهميت سازمان كشورهای حاشيه اقيانوس هند در اثرگذاری بر تحولات جهانی، خواستار تقويت همكاری كشورهاي عضو در قالب اولويت هاي ٦ گانه اين سازمان خصوصا در زمينه تجارت و سرمايه گذاري و بالا بردن ظرفيت همكاري هاي بانكي و مالي ميان كشورهاي عضو شد.

‎به گزارش نویدتهران،دكتر عراقچی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به توافق هسته اي، برداشته شدن تحريم ها را زمينه بسيار مناسبي براي افزايش همكاري هاي اقتصادي ميان كشورهاي عضو خصوصا در منطقه خليج فارس كه محل اتصال به اقيانوس هند مي باشد دانست.

‎ايشان با اشاره به ظرفيت بالای اقتصادی بندر چابهار در ايران، اين بندر را نقطه اتصال شرق و غرب، و شمال و جنوب و با صرفه اقتصادی بالا خوانده و خواستار توجه كشورهای عضو به ظرفيت های اين بندر شد. وي در ادامه با اشاره به برگزاری اولين اجلاس روسای مناطق آزاد سازمان كشورهای حاشيه اقيانوس هند در ارديبهشت ماه سال جاري در بندر چابهار، حصول توافق در زمينه ايجاد مكانيسم همكاریها را عامل موفقيت اين رويداد مهم در چارچوب اهداف سازمان مبني بر ايجاد ارتباطات درون گروهی خواند.

‎اجلاس سران سازمان كشورهاي حاشيه اقيانوس هند فردا در جاكارتا برگزار می شود و محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان به نمايندگی از رئيس جمهور در اين اجلاس شركت می نمايد.