معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد:

ابلاغ دستورالعمل بهداشتی ایام نوروز به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

به گزارش نویدتهران،معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه برنامه های بهداشتی که در ارتباط با ایام نوروز تدوین شده است، در قالب دستورالعمل به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است، تاکید کرد: عملیاتی سازی این برنامه ها مستلزم همکاری های بین سازمانی و بین بخشی است.

دکتر علیرضا رییسی درخصوص اقدامات معاونت بهداشت در ایام نوروز، در راستای طرح بسیج سلامت نوروزی گفت: برنامه هایی که در ارتباط با ایام نوروز تدوین شده است، در قالب دستورالعمل به دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ شد.

وی افزود: برای ایام نوروز برنامه های متعددی اعم از نظارت بر اماکن عمومی، نظارت بر مصرف مواد غذایی و نظارت بر دستفروش ها را در دستور کار داریم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید براینکه اجرایی کردن اقدامات و برنامه های نوروزی مستلزم ارتباط بین سازمانی و بین بخشی است، خاطرنشان کرد: هماهنگی با سایر ارگان ها و دستگاه ها در راستای اجرای برنامه های نوروز در این دستورالعمل ابلاغ شده است، زیرا در این زمینه همکاری و هماهنگی سازمان هایی نظیر، شهرداری، محیط زیست، نیروی انتطامی و سایر ارگان های دخیل، ضروری است.

دکتر رییسی با بیان اینکه هدف ما تامین امنیت بهداشتی برای مردم و حفط سلامتی آنها است، خاطرنشان کرد: تمامی برنامه ریزی ها و هماهنگی ها، به این دلیل است که مردم از تعطیلات ایام نوروز لذت ببرند و اطمینان حاصل کنند که آب مصرفی، غذا و محیط شان از حیث بهداشتی امنیت کافی دارد.