از سوی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت:

ابلاغ «دستورالعمل برگزاری آیین ۱۳ آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز» به استان ها

به گزارش نویدتهران،معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، «دستورالعمل برگزاری آیین ۱۳ آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز» را به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.
در راستای نکوداشت مناسبت های انقلابی، ذیل برنامه باز طراحی فعالیت های اجتماعی و سیاسی دانش آموزان، بر اساس اهداف دوره های تحصیلی از زیرنظام برنامه درسی و در آستانه روز دانش آموز، از سوی معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، «دستورالعمل برگزاری آیین ۱۳ آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز» جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، با توجه به مصادف شدن ۱۳ آبان با روز پنجشنبه و تعطیلی مدارس در این روز، آیین نواختن زنگ استکبارستیزی در روز چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ رأس ساعت ۸:۳۰ صبح در مدارس سراسر کشور برگزار خواهد شد.

متن دستورالعمل را اینجا مشاهده کنید