رئیس کل دادگستری استان یزد:

ابلاغ الکترونیک در کاهش اطاله دادرسی نقش ویژه ای دارد

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: صرفه جویی در وقت و هزینه، تسریع امور و کاهش اطاله دادرسی از نتایج ابلاغ الکترونیک است.

محمدرضا حبیبی در جلسه شورای قضایی استان که با حضور معاون رئیس قوه و رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات برگزار شد افزود: هنوز همه نتایج مطلوب اجرایی شدن ابلاغ الکترونیک مشخص نشده اما با وجود همین زمان کم از اجرای این طرح، رضایتمندی وکلا و مردم قابل مشاهده است.

به گزارش نوید تهران وبه نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد،وی خاطرنشان کرد: به صورت طبیعی هر حرکت و اقدام جدیدی که بخواهد صورت بگیرد یک سری مقاومت ها شکل می گیرد اما استفاده از فن آوری های روز که در قالب سیستم مدیریت پرونده در قوه قضاییه چند سالی است که شروع شده است از جمله کارها و اقداماتی است که نتایج بسیار زیاد و ارزشمندی را به دنبال داشته است.

وی خاطرنشان کرد: امکان رصد و آمار گیری دقیق اطلاعات جرائم و آسیب های اجتماعی در حوزه ها و مناطق مختلف کشور و استان برای برنامه ریزی از جمله دستاوردهای سیستم مدیریت پرونده بوده است که می تواند اطلاعات دقیقی را در اختیار مدیران قرار دهد.

وی با اشاره به ارتقاء رتبه استان یزد در کسب امتیازات اداری و قضایی از طریق سیستم مدیریت پرونده بیان داشت: امکان نظارت دقیق بر عملکرد حوزه های قضایی و محاکم بر کمیت و کیفیت کار افزوده و رضایت بیشتر مردم را به دنبال داشته است.