ابقای آیت الله جنتی و دکتر ره پیک به عنوان دبیر و قائم مقام دبیر

به گزارش نویدتهران، در جلسه صبح امروز شورای نگهبان، انتخابات هیات رئیسه سال جدید شورای نگهبان برگزار شد.

در این انتخابات، آیت الله جنتی و دکتر ره پیک به عنوان دبیر و قائم مقام شورای نگهبان ابقا شدند

همچنین، دکتر هادی طحان نظیف به عنوان سخنگوی جدید شورای نگهبان انتخاب شد.