ابراز نگرانی شدید سخنگوی وزارت امور خارجه از وضعیت سلامتی شیخ عیسی قاسم

به گزارش نویدتهران،سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر وخامت وضعیت جسمانی آیت الله شیخ عیسی قاسم از رهبران دینی بحرین، ضمن ابراز نگرانی شدید از به خطر افتادن سلامتی ایشان، مسئولیت عواقب تأخیر در معالجه و روند درمانی آیت الله شیخ عیسی قاسم را متوجه حکومت بحرین دانست.

بهرام قاسمی افزود: مقام های بحرینی با ایجاد محدودیت های شدید و استمرار حصر، دسترسی ایشان به خدمات درمانی و پزشکان معتمد را دشوار کرده اند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بار دیگر با تأکید بر اینکه استمرار رویکردهای امنیتی مقام های بحرینی وضعیت را در این کشور پیچیده تر خواهد کرد، خواستار مداخله مجامع و سازمان های بین المللی برای رفع محدودیت ها و رسیدگی فوری و مطمئن به وضعیت جسمانی ایشان شد.