ابراز نگرانی جنبش عدم تعهد از اقدامات یکجانبه و تاثیرات منفی آن بر حاکمیت قانون در سطح بین المللی

به گزارش نویدتهران،اسحاق آل حبیب سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد در کمیته ششم(حقوقی) این سازمان در دستور کار «ارتقاء حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی» به تشریح مواضع کشورهای عدم تعهد در خصوص این موضوع پرداخت.

آل حبیب احترام به حاکمیت قانون در سطح ملی و بین المللی را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و تحقق دستاوردهای اجتماعی و توسعه ای ضروری دانست . وی منشور ملل متحد و اهداف مندرج در آن را راهنمای هنجاری برای پایه های حاکمیت قانون در سطح بین المللی توصیف کرد و احترام به اصل برابری حاکمیت دولتها و مشارکت در روندهای مرتبط با قانون سازی ، منع استفاده از زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، التزام به تعهدات معاهده ای و قوانين بين المللی از سوی همه دولتها، را از عناصر مهم حاکمیت قانون در سطح بین المللی برشمرد.

آل حبیب همچنین گفت: جنبش عدم تعهد نسبت به وجود یک تهدید جدی که به دنبال تضعیف حقوق بین الملل و سایر اسناد حقوقی بین المللی است هشدار داده و از کشورهای جامعه بین المللی می خواهد که اقداماتی را شناسایی و دنبال کنند که در نهایت به جهانی مملو از صلح و نظم مبتنی بر عدالت و برابری در جهان منتهی شود.

آل حبیب با اشاره به اهمیت و نقش محوری مجمع عمومی ملل متحد در برخورد با چالشهای جهانی از دخالت شورای امنیت در موضوعات مرتبط با فعالیت سایر ارکان ملل متحد انتقاد کرد.

وی گفت كشورهاي عضو عدم تعهد از اتخاذ اقدامات يكجانبه و تاثيرات منفي آن در رابطه با حاکمیت قانون در روابط بين‌الملل ابراز نگراني می کنند و معتقدند که هيچ كشور و يا گروهي از كشورها حق ندارند بخاطر اهداف سياسي، كشور ديگري را از حقوق قانونی و مشروع خود محروم كنند. وی هر گونه اقدام با هدف تضعیف نظم قانونی و دموکراتیک در کشورها ی عضو جنبش عدم تعهد را محکوم کرد.

جنبش عدم تعهد بار ديگر حمايت خود از فلسطين اعلام داشته و خواستار عضويت دائمي و کامل آن در سازمان ملل متحد شد.