ابراز خرسندی سخنگوی وزارت امور خارجه از تبرئه بانوی نیکوکار ایرانی در هند

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص تبرئۀ خانم نرگس کلباسی اشتری بانوی نيكوكار ايرانی از سوی دادگاه تجدید نظر رایاگادای هند، ضمن ابراز خرسندی از تبرئۀ این بانوی نیکوکار در روزهای آغازین سال ۱۳۹۶ گفت: از اینکه تلاشهای بی وقفۀ دستگاه دیپلماسی کشور و در راس آن شخص وزیر امور خارجه آقای دکتر ظریف، به ثمر نشست و خانم نرگس کلباسی از تمامی اتهامات وارده تبرئه شد خوشحال هستم. بهرام قاسمی اضافه کرد که در کنار تلاشهای دیپلماتیک، پیگیریها و حمایت مردمی نیز بسیار موثر و کارساز بود.‌

قاسمی گفت: وزارت امور خارجه بر اساس وظایف ذاتی خود حامی تمامی شهروندان ایرانی و مدافع حقوق آنها در خارج از کشور بوده و انشاالله در سال جدید نیز این سیاست با جدیت تمام ادامه خواهد یافت.