ابراز تاسف سخنگوی وزارت امور خارجه از وقوع آتش سوزی در یک مدرسه قرآنی در کوالالامپور

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی از وقوع آتش سوزی در یک مدرسه قرآنی در کوالالامپورابراز تاسف کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز تاسف از وقوع آتش سوزی در یک مدرسه قرآنی در کوالالامپور که طی آن دهها معلم و محصل قرآنی کشته و مجروح شدند با دولت و مردم مالزی و خانواده قربانیان این حادثه همدردی کرد.