درگزارشی جدید؛

آژانس انرژی اتمی پایبندی ایران به برجام را تایید کرد

به گزارش نویدتهران، آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود پایبندی کامل ایران به مفاد برجام را مورد تائید قرار داد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود پایبندی کامل ایران به برجام را تایید کرده است.

در این گزارش آمده است، در طول گزارش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از ۳۰۰ کیلو گرم مجاز در برجام عبور نکرده است.

 آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دهمین بار پایبندی ایران به برجام در خصوص میزان ذخیره آب سنگین، سطح غنی سازی و موجودی اورانیوم غنی شده را مورد تائید قرار داد.

 همچنین در این گزارش درباره فعالیت های آب سنگین آمده است، این آژانس را درباره ذخایر آب سنگین و تولید آن آگاه ساخته و آژانس توانسته است بر ذخایرآب سنگین نظارت داشته باشد.

 این گزارش اعلام می‌کند که آژانس در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۸ تائید کرد که کارخانه تولید آب سنگین (HWPP) در حال فعالیت بوده و ذخایر آب سنگین ایران ۱۱۷.۹ تن بوده است. در طول دوره گزارش نیز ایران بیش از ۱۳۰ تن آب سنگین نداشته است.

گزارش جدید آژانس تاکید می‌کند که آژانس همچنان به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده ایران ادامه می‌دهد.