سردار حسین رحیمی :

آموزش های تئوری باید به آموزش های مهارتی تبدیل شود

به گزارش نویدتهران،فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در مراسم اولین دوره اختتامیه سلاح کشی عملیاتی ویژه کارکنان پلیس تهران بزرگ، گفت: در این دوره از آموزش قرار گاه جهادی تلاش داریم که آموزش های تئوری را به مهارتی تبدیل کنیم.
سردار حسین رحیمی با حضور در مراسم اولین دوره اختتامیه سلاح کشی عملیاتی ویژه کارکنان پلیس تهران بزرگ، اظهارداشت: در طول شبانه روز به طور میانگین 10 مورد تیراندازی در سطح شهر تهران داریم که به منظور برخورد با سارقان و مجرمان انجام می شود، بنابراین پلیس های پایتخت باید آموزش های مدرن تیراندازی را فرا بگیرند.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش، گفت: تلاش داریم مجتع آموزشی استاندارد با فناوری های روز دنیا را برای آموزش کارکنان فراهم کنیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تاکیدبر اینکه آموزش باید اثر بخش باشد، تصریح کرد: در حال حاضر 600 نفر از ماموران پلیس پایتخت که در ماموریت های حضور دارند تحت آموزش قرار گرفته اند؛ در این دوره از آموزش قرارگاه جهادی تلاش داریم که آموزش های تئوری را به مهارتی تبدیل کنیم.

سردار رحیمی با اشاره به اهداف قرارگاه جهادی معاونت آموزش و تربیت فاتب، تاکید کرد: ایجاد شهرک آموزشی انتظامی و میدانی و نیز استمرار این آموزش ها تا رسیدن به اهداف بلند مدت قرارگاه جهادی، از موضوعات مهمی است که در دستور کار این پلیس قرار دارد.