وزیر امورخارجه:

آمریکا دنیا را با صادرات سلاح خود بی ثبات کرده است

به گزارش نویدتهران، دکتر ظریف درباره هزینه نظامی هنگفت آمریکا برای بی ثبات سازی جهان درتوئیت تازه خود نوشت:
« آمریکا دنیا را با صادرات سلاح خود بی ثبات نموده و بودجه هایی که می‌توانند برای ساختن فردایی بهتر مصرف شوند را به هدر می‌دهد؛ ولی سلاح‌های او حتی نتوانسته به شهروندان خودش امنیت دهد: ۳۵ درصد هزینه نظامی جهان نتوانست مانع کشته و مجروح شدن بیش از ۹۰۰۰ آمریکایی توسط ۱۵ شهروند سعودی شود. »