سردار دهقان:

آمریکا برای کشورهای منطقه ایجاد مزاحمت نکند

به گزارش نویدتهران،سردار دهقان در واکنش به ادعاهای دروغ و تنش زای فرماندهان نظامی آمریکا اظهار داشت:آمریکایی ها در خلیج فارس چه کار دارند،بهتر است از این منطقه خارج شوند و برای کشور های منطقه ایجاد مزاحمت نکنند .آیا پذیرفتنی است دزد مسلح جاهلی وارد خانه کسی شود و انتظار داشته باشد برای او فرش قرمز هم پهن کنند؟

وی افزود:این هم از موارد جاهلیت مدرن قرن بیست و یکم است.