در مصاحبه اختصاصي با سي ان ان؛

آمريکا بازي خطرناکي در منطقه به راه انداخته است

به گزارش نویدتهران،وزير خارجه کشورمان گفت :آمریکا بازی بسیار بسیار خطرناکی در منطقه به راه انداخته است.

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه اختصاصی با شبکه «سی ان ان» تأکید کرد: تا زمانیکه آمریکا با پایبندی به تعهداتش در چارچوب برجام به تهران «احترام» نگذارد، ایران با دولت «ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا وارد مذاکره نخواهد شد.

وزير خارجه کشورمان افزود: نمی توانید ایران را تهدید کنید و انتظار مذاکره داشته باشید

وی در ادامه افزود: آمریکا با افزایش حضور نظامی در منطقه «بازی بسیار، بسیار خطرناکی را به راه انداخته است».