آیت الله العظمی نوری همدانی:

آمريكا از هر زمان ديگری درمانده ترشده است

به گزارش نویدتهران، حضرت آیت الله نوری همدانی گفتند : توكل به خداو خودباوری مسئولان و وحدت مردم و نظام وتبعيت از مقام معظم رهبری بدون شك عامل شكست دشمن ومستحكم ترشدن انقلاب است.
حضرت آیت الله نوری همدانی در ديدار عده اي ازگروه هاي تبليغی استان مازندران اظهار داشتند: انقلاب اسلامی تا به امروز ازخطرات فراوانی عبوركرده وبدون شك باتوكل به خداوتبعيت از رهبری و وحدت مردم وخودباوری مسئولان مشكلات موجود حل خواهدشد.

این مرجع تقلید وضعيت فعلي آمريكا ونوكران منطقه اش رو به افول دانستند و افزودند : امروز تمام قدرت آمريكا به ميدان آمده تا ملت ايران راشكست دهد، ولي باعنايت خداوند ، اين آرزو را به گور خواهد برد.

ايشان ادامه دادند: مشكل دشمن اين است که ملت کهن وباسابقه ومتدين ايران رانشناخته است . دشمن نمی داند مردم ما با معنويت پيشرفت كرده است .

حضرت آیت الله نوری همدانی خاطرنشان کردند : دشمن بداند در راس اين نظام يك رهبرمقتدر وشجاع قرار دارد كه بامعنويت وتوكل وتوسل تابه امروزتوانسته تمام نقشه های آنهارا پيش بينی كند و شكست دهد.

معظم له با بیان اینکه مسئولان به گوش باشندو ازنظرات رهبری انقلاب تبعيت كنند و این را بفهمند هرجابه نظرات ايشان كم توجهی شد، ضرر كرديم ، تاکید کردند : گره زدن همه مشكلات باتحريم غلط است . بامديريت ونظارت وهمچنين مصرف صحيح کالاها می توان بخشی ازمشكلات فعلی راحل كرد.