محمد جواد ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ؛

آمادگی ایران برای مقابله با هر نوع تهدید

وزیر امور خارجه: تحریم بهترین شیوه برای تعامل با ایران نیست و بهترین راه برای تعامل با ما، احترام متقابل است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: برخی افکار و اندیشه ها را با شما درباره انتقال در نظم جهانی پسا غربی و آثار آن در غرب آسیا در میان می گذارم .

به گزارش نویدتهران وبه نقل از صداوسیما،  ظریف گفت : بر این باورم که نیاز فوری امروز همانا تحول ادراکی متناسب با انتقال در سطح جهانی است.
وی افزود: واقعیاتی که رویکردهای متنی بر حاصل جمع صفر را به چالش کشید ، بر گرایش های هژمونیک منطقه ای و جهانی فائق آمده و در قالب بندهای ساختگی و حقایق جایگزین را کنار نهاده است. وی افزود باید به این حقیقت برسیم که در دنیای جهانی شدن، تحقق امنیت به قیمت ناامنی دیگران، ادعایی غیر واقعی و حتی بی ربط است.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: در جهانی که بازیگران امنیت متحد شده و بازیگران غیر دولتی جایگاهی قابل ملاحظه -گرچه عمدتا منفی- در عرضه امنیت جهانی یافته اند ، هیچ قدرتی به تنهایی – هر چند با قدرتی غیرقابل مقایسه – یا حتی مجموعه ای از قدرت های عمده نمی توانند به چالش های منطقه ای و جهانی از طریق حذف یا سرزنش دیگران فائق آیند.
وزیر خارجه کشورمان در ادامه افزود: ایران نخستین کشوری بود که استفاده از سلاح شیمیایی را در سوریه محکوم کرد. ایران برای مقابله با هر تهدیدی که ممکن است با آن روبرو شود، آمادگی کامل دارد.
تحریم بهترین شیوه برای تعامل با ایران نیست و بهترین راه برای تعامل با ما، احترام متقابل است.
ما معتقدیم سلاح هسته ای نمی تواند امنیت ما یا هر کشور دیگری که آن را در اختیار دارد، تامین کند.
جهان باید درک کند زمان رهایی کامل از سلاح هسته ای فرا رسیده است.