سردار حسین رحیمی خبرداد؛

آماده باش پلیس پایتخت در تاسوعا و عاشورای حسینی

به گزارش نویدتهران، رئیس پلیس پایتخت از توقیف ۱۶۶دستگاه خودرو و موتور سیکلت متخلف در طرح ارتقاء انضباط ترافیکی ، خبر داد.
سردار حسین رحیمی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اجرای مستمر طرح ارتقاء انضباط ترافیکی، اظهارداشت: در این طرح به تفکیک ۸ دستگاه خودرو به علت داشتن سرعت بیش از ۱۵۰ کیلومتر در ساعت، ۵۵ دستگاه خودرو رانندگانی که با دور دور زدن ضمن مزاحمت برای شهروندان در تردد آنها اخلال ایجاد می کردند، ۷۵ دستگاه خودروهای رانندگان پر خطر که حرکات مارپیچ و مخاطره آمیزی در بزرگراه ها داشته اند و نیز ۲۸ دستگاه موتورسیکلت سنگین فاقد مجوز که برای مردم مزاحمت ایجاده کرده اند، توقیف شده است.

وی تاکید کرد: اجرای طرح ارتقاء انضباط ترافیکی با جدیت دنبال خواهد شد و پلیس در برخورد با برهم زنندگان نظم و انضباط ترافیکی اغماض نخواهد کرد، همچنین پلیس پایتخت برای ارتقاء انضباط ترافیکی با کسانی که بخواهند قانون را زیر پا بگذارند با شدت برخورد می کند.

رئیس پلیس پایتخت افزود: خودرو های توقیفی علاوه بر اعمال قانون و درج نمره منفی در سوابق رانندگی آنان به مدت ۲۰ روز توقیف و در صورت تکرار تخلفات به دستگاه قضائی معرفی می شوند.

سردار رحیمی درباره تمهیدات پلیس برای ماه محرم، گفت: همه رده های پلیس پایتخت از ابتدای ماه محرم آماده باش هستند تا بتوانند خدمات بهتری را به شهروندان ارائه و وضعیت مطلوبی را ایجاد کنند.