با حضور احمد شهریاری؛

آغاز پخش آزمایشی شبکه تلویزیونی ایران کالا

معاون منابع مالی و سرمایه انسانی رسانه ملی: مأموریت اصلی شبکه ایران کالا، حمایت از کارآفرینان و بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط است و در این مرحله روزانه چهار ساعت برنامه پخش خواهد کرد.
به گزارش نوید تهران،احمد شهریاری در مراسم آغاز پخش آزمایشی شبکه ایران کالا، ضمن قدردانی از تمامی افرادی که در تأسیس و شکل گیری این شبکه نقش ایفا کرده اند افزود: ایران کالا، هدیه‌ای از طرف سازمان صدا و سیما به کارآفرینان و صنایع تولیدی کشور است.
معاون منابع مالی و سرمایه انسانی صدا و سیما مهمترین برنامه عملی و اقدام رسانه ملی را در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تأسیس شبکه ایران کالا عنوان کرد و گفت: شاخصه مهم رسانه ملی برای همراهی با صنعت، اقتصاد کشور، تأسیس شبکه ایران کالاست که در نوع خود اقدامی بی نظیر است.وی تصریح کرد: کسانی که در بنگاه های اقتصادی کوچک فعال هستند اغلب توان تبلیغ ندارند و رسانه ملی می کوشد با شبکه ایران کالا به کمک بنگاه های کوچک و متوسط بشتابد و عرضه را برای فعالیت اقتصادی آنان فراهم کند.