روابط عمومي مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي اعلام کرد؛

آغاز ثبت نام تكميل ظرفيت آزمون سراسري ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامي

دانشگاه

ثبت نام انتخاب رشته مرحله تكميل ظرفيت رشته هاي با آزمون سراسري ۱۳۹۵دانشگاه آزاد اسلامي از ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه ۲۹ دي ماه آغاز شد . اين ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۵ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش نویدتهران،ثبت نام انتخاب رشته مرحله تكميل ظرفيت رشته هاي با آزمون سراسري ۱۳۹۵دانشگاه آزاد اسلامي از ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه ۲۹ دي ماه آغاز شد . اين ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۵ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
كليه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسري كه متقاضي تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي مي باشند و در مرحله قبلي انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامي شركت نموده يا ننموده اند ، مي توانند با مراجعه به سامانه اين مركز به نشاني www.azmoon.org نسبت به انتخاب حداكثر بيست رشته محل دانشگاهي اقدام نمايند. امكان ويرايش رشته / محل هاي انتخابي تا پايان مدت زمان ثبت نام براي داوطلبان فراهم مي باشد.