رئیس ستاد انتخابات استان تهران؛

آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از فردا

به گزارش نویدتهران،رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به لزوم برگزاری مطلوب انتخابات از آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از فردا ۲۴ بهمن ماه تا ۸ صبح اول اسفندماه به مدت یک هفته خبر داد.

شکراله حسن بیگی با اشاره به زمان شروع و پایان فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در اجرای ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۰ آئین نامه اجرایی آن فعالیت های تبلیغاتی کلیه نامزدهای تایید صلاحیت شده از بامداد روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه آغاز و در ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه اول اسفندماه یعنی ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای پایان می یابد.

وی ادامه داد: نامزدهای تایید صلاحیت شده در چارچوب قانون فعالیت های تبلیغاتی خود را انجام دهند و در این زمینه از تخریب یکدیگر پرهیز کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به لزوم برگزاری مطلوب انتخابات خاطرنشان کرد: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای نقش موثری در شکست توطئه های دشمنان دارد و بر این اساس در دوم اسفندماه حماسه دیگری توسط مردم رقم می خورد.