آغاز به کار اورژانس ریلی در دهه فجر

به گزارش نویدتهران،دکتر کولیوند، ریيس سازمان اورژانس كشور از آغاز به کار اورژانس ریلی در دهه فجر خبر داد.

جلسه ای مشترک با حضور دکتر کولیوند، رییس سازمان اورژانس کشور و دکتر رسولی رییس شرکت راه آهن در خصوص آموزش فوریت پزشکی میهمانداران قطار، تجهیز واگن های قطار به دارو و تجهیزات استاندارد خدمات پیش بیمارستانی و ایجاد واگن ریلی برگزار شد.

در این جلسه با تاکید بر حفظ سلامت مسافران، برنامه ریزی برای آموزش فوریت های پزشکی به میهمانداران قطار و همچنین ایجاد hot line به منظور ارائه خدمات مطلوب فوریت های پزشکی در مسیر حرکت قطار تا تحویل بیمار به آمبولانس بین سرمیهمانداران و پرستاران تریاژ تلفنی ١١۵ صورت پذیرفت.همچنین با ایجاد ارتباط ویژه بین دیسپچ های اورژانس و راه آهن تصمیم گیری در مدیریت بحران های احتمالی تسهیل خواهد شد.

در ادامه این جلسه با تاکید بر تجهیز واگن های مسافربری به دارو و تجهیزات استاندارد پزشکی، ایجاد ارائه خدمات پزشکی از راه دور(تله مدیسین) مصوب شد.

در این شیوه(تله مدیسین) پزشکان دیسپچ اورژانس امکان ویزیت از راه دور و مراقبت از بیمار در قطار را پیدا خواهند کرد.

در این جلسه مقرر شد ۵ تا ١٢ واگن توسط شرکت راه آهن تولید و توسط سازمان اورژانس کشور تجهیز و در ایام دهه فجر بهره برداری شود.

در فاز بعدی، تولید واگن بیمارستان برای خدمات درمانی در بحران و خدمات درمانی به بیماران در مناطق محروم صورت خواهد پذیرفت.

در حاشیه این حاشیه این جلسه دکتر کولیوند از کنترل مرکزی راه آهن بازدید کرد.